Wydrukuj tę stronę
środa, 09 marzec 2022 00:00

Nieruchomość w Wąbrzeźnie stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do oddania w najem

Napisane przez 

 Wykaz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), zarządzenia Nr 26/2022 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk - lokalu użytkowego w budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie przeznaczonego do oddania w najem bez przetargu, Wójt Gminy Ryńsk podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk - lokal użytkowy, przeznaczonej do oddania w najem

Położenie
Nr działki
Pow. działki
Nr Księgi Wieczystej Opis przedmiotu najmu Przeznaczenie nieruchomości Wysokość miesięcznego czynszu najmu (netto) Inne informacje
Wąbrzeźno
ul. Grudziądzka 9
dz. nr 2/2
pow. 0,0917 ha
TO1W/00008019/4 Lokal użytkowy o łącznej powierzchni 84,97 m2 na parterze budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie składający się z trzech pomieszczeń przeznaczonych do wyłącznego użytku najemcy oraz do wspólnego użytkowania korytarza i wc. Siedziba Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej NOWY DOM sp. z o.o. 2.000,00 zł + pod. VAT 23% i opłaty eksploatacyjne
w wysokości 800,00 zł + pod. VAT 23%
Najem w drodze bezprzetargowej na podstawie uchwały Nr XXXIX/346/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie na okres 10 lat.
Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do ponoszenia w każdym miesiącu opłat eksploatacyjnych za energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych, centralnego ogrzewania.
Rozliczenie będzie następowało na podstawie rachunków lub innych dokumentów rozliczeniowych.
Czytany 259 razy