czwartek, 05 maj 2022 00:00

Nieruchomość w Wąbrzeźnie stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do oddania w najem

Napisane przez 

 WYKAZ

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), zarządzenia Nr 49/2022 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Ryńsk przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie przeznaczonej do oddania w najem, Wójt Gminy Ryńsk podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Ryńsk przeznaczonej do oddania w najem.

Położenie
Nr działki
Pow. działki
Nr Księgi Wieczystej Opis przedmiotu najmu Przeznaczenie nieruchomości Wysokość miesięcznego czynszu najmu (netto) Inne informacje
Wąbrzeźno
ul. Grudziądzka 9
dz. nr 2/2
pow. 0,0917 ha
TO1W/00008019/4 Dwa pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 42,58 m2
na pierwszym piętrze budynku przy
ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie oznaczone nr 2/4 o pow. 10,69 m2
i 2/5 o pow. 31,89 m2 w dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku z dnia
28 kwietnia 2016 r.
Na powiększenie lokalu użytkowego wynajmowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska działające na rzecz lokalnych społeczności wiejskich. Za najem pomieszczeń opisanych w przedmiocie najmu ustalić miesięczny czynsz
w wysokości 600,00 zł + 23 % pod. VAT.
Miesięczny czynsz z tytułu najmu lokalu użytkowego o łącznej pow. 85,92 m2 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska [dotychczas wynajmowana pow. 43,34 m2 (zmiana po pomiarze
z 44,77 m2) oraz dwa pomieszczenia o pow. 42,58 m2] ustalić w wysokości 2.000,00 zł + 23% pod. VAT oraz zaliczka na opłaty eksploatacyjne
w wysokości 800,00 zł +
23% pod. VAT miesięcznie.
Najem na okres do dnia 30.11.2023 r. (na czas trwania dotychczasowej umowy najmu). Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do ponoszenia w każdym miesiącu opłat eksploatacyjnych za energię elektryczną, odpady komunalne, wodę, ścieki, centralne ogrzewanie.
Czytany 646 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top