czwartek, 22 wrzesień 2016 00:00

Przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników nieruchomości przyległych do wydzierżawianej nieruchomości na dzierżawę nieruchomości w Wałyczyku.

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąbrzeźno ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników nieruchomości przyległych do wydzierżawianej nieruchomości na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąbrzeźno

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Wałyczyk TO1W/00013774/2 60/9 0,2556

RIIIb-0,0300

RIVa-0,2256

Użytkowanie rolnicze 85,66 zł

Przetarg został ograniczony do właścicieli i użytkowników nieruchomości przyległych do wydzierżawianej nieruchomości ze względu na brak dostępu z drogi publicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. o godz. 10.20 w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 24 sierpnia 2016 r.

Wadium w wysokości 15,00 zł należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 18 października 2016 r. przelewem na konto bankowe Gminy Wąbrzeźno

nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki oraz miejscowość jej położenia.

Wpłata wadium będzie traktowana jako zgłoszenie uczestnictwa w przetargu określone w § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone

po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Do zawartej umowy dzierżawy stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 20 czerwca      2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy

oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego zmienionym są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe

od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym,

a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 30 września 2019 r. Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Nieruchomość wydzierżawiana jest w/g danych ewidencyjnych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie pod numerem (56) 687-75-27.

Czytany 1863 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top