czwartek, 22 wrzesień 2016 00:00

Lokale mieszkalne w Małych Radowiskach stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do sprzedaży

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

WYKAZ

Wójt Gminy Wąbrzeźno podaje do wiadomości, że następujące lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 199 7r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.)

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Nr działki Powierzchnia działki w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości
1.

Małe Radowiska

Budynek mieszkalny

nr 23

TO1W/00024329/8 217/2 0,1700 Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 20,61 m2 znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego wraz z udziałem w wysokości 2061/5590 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i takim samym udziałem w własności działki nr 217/2 o pow. 0,1700 ha. W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno zabudowana działka nr 217/2 położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych, dla których dopuszcza się zalesienie

10.300,00 zł

2.

Małe Radowiska

Budynek mieszkalny

nr 23

TO1W/00024329/8 217/2 0,1700 Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 35,29 m2 znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego wraz z udziałem w wysokości 3529/5590 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i takim samym udziałem w własności działki nr 217/2 o pow. 0,1700 ha. W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno zabudowana działka nr 217/2 położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych, dla których dopuszcza się zalesienie

20.300,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Najemca, któremu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zostanie powiadomiony na piśmie o przeznaczeniu lokalu do zbycia oraz o przysługującym pierwszeństwie jego nabycia, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie określonym w zawiadomieniu.

Szczegółowe informacje o lokalach wymienionych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Czytany 2016 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top