środa, 07 wrzesień 2016 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Małych Radowiskach

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąbrzeźno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości

stanowiących własność Gminy Wąbrzeźno

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Małe Radowiska TO1W/00024329/8 72/1 1,64

RVI-0,47

PsV-1,17

Użytkowanie rolnicze 226,56 zł
2. Małe Radowiska TO1W/00027433/1 341/10 0,1064 RIIIa-0,1064 j.w.

51,47 zł

3. Małe Radowiska TO1W/00024329/8 34/3 0,24 RVI-0,24 j.w.

19,35 zł

4. Małe Radowiska TO1W/00024329/8 13 0,23 RVI-0,23 j.w.

18,54 zł

5. Małe Radowiska TO1W/00024329/8 16 0,15 RVI-0,15 j.w.

12,09 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2016 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 22 sierpnia 2016 r.

Wadium w wysokości:   poz. 1 – 40,00 zł;   poz. 2 – 10,00 zł;   poz. 3 – 3,00 zł;   poz. 4 – 3,00 zł;     poz. 5 – 2,00 zł

należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 4 października 2016 r. przelewem na konto bankowe Gminy Wąbrzeźno

nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg,

numer działki oraz miejscowość jej położenia. Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone

na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca    2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych

o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia

wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są

wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym

roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do dnia 30 września 2019 r. Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Nieruchomości wydzierżawiane są w/g danych ewidencyjnych. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub

telefonicznie pod numerem (56) 687-75-27.

Czytany 1881 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top