Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 27 czerwiec 2016 11:20

Następujące nieruchomości w Stanisławkach stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do dzierżawy

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

WYKAZ

Wójt Gminy Wąbrzeźno podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.)

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Nr działki Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków

w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Stanisławki TO1W/00024092/7 153/2 1,66

RIVa-0,50

RIVb-1,08

PsIV-0,04

N-0.04

Użytkowanie rolnicze
462,25 zł
2. Stanisławki TO1W/00024092/7 152 3,88

RIVa-2,12

RIVb-1,29

ŁV-0,02

PsIV-0,14

N-0,16

LzIVa-0,15

j.w. 1.071,24 zł
3. Stanisławki TO1W/00024092/7 115 0,74

RIVa-0,14

ŁV-0,06

ŁVI-0,31

W-0,02

N-0,21

j.w. 79,82 zł
4. Stanisławki TO1W/00024092/7 132 0,47

RIVa-0,15

RIVb-0,16

LzIVa-0,16

j.w.
91,38 zł
5. Stanisławki TO1W/00024092/7 97 0,98

RIVa-0,51

RIVb-0,36

ŁIV-0,10

W-0,01

j.w. 288,10 zł
6. Stanisławki TO1W/00024092/7

111

112

0,80

0,02

RIVa-0,80

RIVa-0,02

j.w. 264,45 zł
7. Stanisławki TO1W/00025868/5 151/2 0,25 RIVa-0,25 j.w. 80,63 zł
8. Stanisławki TO1W/00025189/1 Część dz. nr 68/1 1,0275

RIIIb-0,4994

RIVa-0,304

RIVb-0,1535

ŁV-0,0406

N-0,03

j.w. 360,58 zł
9. Stanisławki TO1W/00025189/1

Część

dz. nr 68/1

0,45

RIIIb-0,01

RIVa-0,01

RIVb-0,43

j.w. 123,09 zł
10. Stanisławki TO1W/00025138/9 Część dz. nr 69/2 0,83

RIVa-0,53

PsIII-0,25

PsIV-0,01

W/RIVa-0,04

j.w. 274,39 zł
11. Stanisławki TO1W/00025181/5 137 0,36

RIVa-0,22

N-0,14

j.w. 70,95 zł

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno, w sołectwie Stanisławki oraz na stronach internetowych: www.wabrzezno.bip.net.pl i www.ugw.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106, tel. 56 6877527.

Czytany 1711 razy

Najnowsze od Administrator serwisu