poniedziałek, 27 czerwiec 2016 11:21

Następujące nieruchomości w Trzcianku stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do dzierżawy

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

WYKAZ

Wójt Gminy Wąbrzeźno podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.)

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Nr działki Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków

w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 20/11

0,20 RIVb-0,20

Użytkowanie

rolnicze

53,75 zł
2. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 20/11

0,10 RIVb-0,10 j.w. 26,88 zł
3. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 20/11

0,06

RIIIb-0,04

PsV-0,02

j.w. 20,43 zł
4. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 20/11

0,05

RIIIb-0,03

PsV-0,02

j.w. 16,13 zł
5. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 20/11

0,10 RIIIb-0,10 j.w. 43,00 zł
6. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 20/11

0,03 RIIIb-0,03 j.w. 12,90 zł
7. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 20/11

0,30

RIVb-0,01

PsV-0,29

j.w. 49,45 zł
8. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 31/10

0,12 RIIIb-0,12 j.w. 51,60 zł
9. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 31/10

0,07 RIIIb-0,07 j.w. 30,10 zł
10. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 31/10

0,05 RIIIb-0,05 j.w. 21,50 zł
11. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 31/10

0,07 RIIIb-0,07 j.w. 30,10 zł
12. Trzcianek TO1W/00024358/0 73/11 0,5716

RIIIb-0,3086

RIVa-0,2630

j.w. 217,52 zł

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno, w sołectwie Trzcianek oraz na stronach internetowych: www.wabrzezno.bip.net.pl i www.ugw.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106, tel. 56 6877527.

Czytany 2756 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top