czwartek, 26 styczeń 2017 00:00

Nnieruchomość w Wałyczyku stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do dzierżawy

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z póżn. zm.)

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej

Numer działki

Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków

w ha

Przeznaczenie nieruchomości         i sposób jej zagospodarowania

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny

(netto)

1.

Wałyczyk

TO1W/000

24225/9

Część działki

nr 8/4

2,7100

Bz-2,7100

 

Działalność

sportowo-rekreacyjna

 

300,00 zł

 

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ryńsk, w sołectwie Wałyczyk oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca, w 2017 r. do dnia 31 maja.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 30 września 2019 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub pod. nr tel. (56) 687-75-27.

Czytany 2715 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top