piątek, 24 luty 2017 00:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałyczyku

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej

Numer działki

Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków

w ha

Przeznaczenie nieruchomości         i sposób jej zagospodarowania

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny

(netto)

1.

Wałyczyk

TO1W/000

24225/9

Część działki

nr 8/4

2,7100

Bz-2,7100

Działalność

sportowo-rekreacyjna

300,00 zł

Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 10.10 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Wadium w wysokości 60,00 zł należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 22 marca 2017 r. przelewem na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki oraz miejscowość jej położenia.

Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 30 września 2019 r.

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca, w 2017 r. do dnia 31 maja.

Nieruchomość wydzierżawiana jest w/g danych ewidencyjnych.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie pod numerem  (56) 687-75-27.

Czytany 2961 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top