czwartek, 29 czerwiec 2017 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk (w Wałyczyku)

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk

 

Lp

.

Położenie nieruchomości 

 

Nr Księgi Wieczystej 

 

Numer działki 

 

Powierzchnia działki w ha 

 

Rodzaj użytków w ha 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 

 

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny (netto) 

 

1.

Wałyczyk

TO1W/000

24225/9

Część działki nr 8/4

2,7100

Bz-2,7100

Działalność sportowo-rekreacyjna

 

300,00 zł

Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 9.20 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 29 marca 2017 r.

Wadium w wysokości 60,00 zł należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 26 lipca 2017 r. przelewem na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg, część działki nr 8/4 w Wałyczyku.

Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 31 lipca 2020 r.

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca, w 2017 r. do dnia 30 września.

Nieruchomość wydzierżawiana jest w/g danych ewidencyjnych.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Czytany 2776 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top