czwartek, 06 lipiec 2017 00:00

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Czystochlebiu

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.)

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej

Numer działki

Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków

 w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny

1.

Czystochleb

TO1W/000

09390/5

Część dz

nr 190

3,1700

ŁIV – 1,6600

ŁV  – 1,5100

Użytkowanie rolnicze

 

672,81 zł

2.

Czystochleb

TO1W/000

09390/5

195

0,6100

ŁIV –  0,3800

PsV – 0,2300

j.w-

 

135,82 zł

3.

Czystochleb

TO1W/000

09390/5

Część dz.

nr 189

1,1200

ŁIV –  0,,5500

ŁV – 0,3600

ŁVI  –  0,2100

j.w-

 

217,36 zł

4.

Czystochleb

TO1W/000

09390/5

Część dz.

nr 189

1,0300

ŁIV –  0,,5300

ŁV – 0,3900

ŁVI  –  0,1100

j.w-

 

 208,97 zł

5.

Czystochleb

TO1W/000

09390/5

Część dz.

nr 189

1,1100

ŁIV –  0,,5100

ŁV – 0,3500

ŁVI  –  0,2500

j.w-

 

 208,45 zł

6.

Czystochleb

TO1W/000

09390/5

Część dz.

nr 277

1,8100

RV –  0,2000

ŁV – 1,5600

W  –  0,0500

j.w-

 

 282,13 zł

7.

Czystochleb

TO1W/000

23754/9

32/4

0,62

RVI - 0,6200

j.w-

 

48,77 zł

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ryńsk, w sołectwie Czystochleb oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do dnia 30 września 2020 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub pod nr tel. (56) 6877527.

Czytany 2476 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top