czwartek, 06 lipiec 2017 00:00

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Małych Radowiskach

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.)

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej

Numer działki

Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków

 w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny

1.

Małe Radowiska

TO1W/000

34987/1

145

1,4600

RV – 0,2900

N  – 0,1700

Użytkowanie rolnicze

 

 53,23 zł

2.

Małe Radowiska

TO1W/000

24329/8

34/3

0,2400

RVI – 0,2400

j.w.

 

18,88 zł

3.

Małe Radowiska

TO1W/000

24329/8

61/3

0,5100

RVI – 0,1500

PsV – 0,3200

N – 0,0400

j.w.

 

 62,14 zł

4.

Małe Radowiska

TO1W/000

24329/8

13

0,2300

RVI – 0,2300

j.w.

 

18,09 zł

5.

Małe Radowiska

TO1W/000

24329/8

16

0,1500

RVI – 0,1500

j.w.

 

 11,80 zł

6.

Małe Radowiska

TO1W/000

27433/1

341/10

0,1064

RIIIa – 0,1064

j.w.

 

50,22 zł

7.

Małe Radowiska

TO1W/000

27433/1

341/12

0,1166

RIIIa – 0,1166

j.w.

 

55,03 zł

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ryńsk, w sołectwie Małe Radowiska oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do dnia 30 września 2020 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub pod nr tel. (56) 6877527.

Czytany 2269 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top