czwartek, 15 marzec 2018 00:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Czystochlebiu stanowiącej własność Gminy Ryńsk

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
(netto)

1. Czystochleb

TO1W/00009390/5

284 0,4400

Działka przeznaczona do użytkowania na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

200,00 zł

 

Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Wadium w wysokości 40,00 zł należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 13 kwietnia 2018 r. przelewem na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Toruń O/Wąbrzeźno. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg, działka nr 284 w Czystochlebiu.

Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 30 września 2020 r.

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca, w 2018 r. do dnia 30 maja.

W okresie obowiązywania umowy czynsz może być zmieniony przez Wydzierżawiającego o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nieruchomość wydzierżawiana jest w/g danych ewidencyjnych.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

 

 

Czytany 2762 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top