VI ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W WĄBRZEŹNIE

10 czerwca 2016 r. w Świetlicy w Ludowicach odbył się VI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wąbrzeźnie.

W uroczystości uczestniczyli delegaci wybrani w jednostkach OSP – przedstawiciele do Zarządu Gminnego oraz zaproszeni goście.

Zjazd poświęcony był podsumowaniu działalności Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie oraz dokonany został wybór nowych władz.
W gminie działa 12 jednostek OSP, które zrzeszają 323 członków czynnych. Dwie z nich OSP Ryńsk i Zieleń należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Wszystkich zebranych powitał dotychczasowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Władysław Łukasik. Po powitaniu głos oddał druhowi Jackowi Nawrockiemu, który został wybrany na przewodniczącego Zjazdu. Następnie wybrano z licznego grona delegatów komisje zjazdowe tak potrzebne do prawidłowego przebiegu zjazdu.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego przedstawił prezes druh Władysław Łukasik prezentując sprawy finansowania jednostek, wyposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprawy wyszkolenia, udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w zawodach sportowo-pożarniczych.


Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej druha Czesława Sudzińskiego, który w podsumowaniu wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium, które zostało udzielone jednogłośnie. W kolejnych punktach zjazdu sprawozdania przedstawili przewodniczący Komisji Zjazdowych:
Druh Damian Stankiewicz –przewodniczący Komisji Mandatowej
Druh Sławomir Balawejder –przewodniczący Komisji Wyborczej
Druh Piotr Niemiec – przewodniczący Komisji uchwał i wniosków.

Podczas Zjazdu wręczono zasłużonym Druhom podziękowania za wspieranie, za wieloletnie poświęcenie i ofiarność na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności. Wręczenia podziękowań dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik w obecności Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druha Jarosława Herbowskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie st. bryg Sławomira Herbowskiego.
W dalszej części Zjazdu wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wąbrzeźnie, Komisję Rewizyjną Związku, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego oraz delegatów na Zjazd Powiatowy.

Skład Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
1. Prezes - Władysław Łukasik
2. Wiceprezes - Wojciech Dombrowski
3. Wiceprezes - Zbigniew Szydzik
4. Komendant Gminny - Jacek Nawrocki
5. Sekretarz -Lidia Czyżak
6. Skarbnik - Waldemar Marchewka
7. Członek Prezydium - Marcin Milanik

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP
1. Przewodniczący - Czesław Sudziński
2.Wiceprzewodniczący - Marcin Buchalski
3.Sekretarz - Krzysztof Dudkiewicz

Przedstawicielami do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie zostali:
1. Władysław Łukasik
2. Wojciech Dombrowski
3. Zbigniew Szydzik
4. Jacek Nawrocki

Przedstawicielem do Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano:
1.Czesława Sudzińskiego

Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik podziękował za zaufanie jakim został obdarzony, członkom Zarządu i wszystkim strażakom podziękował za dotychczasową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, po czym VI Zjazd Gminny ZOSP RP w Wąbrzeźnie został zamknięty.  

 

Czytany 2587 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 04 grudzień 2016 19:26

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top