Wydrukuj tę stronę
Absolutorium dla Wójta Gminy

W dniu 12 czerwca 2017 roku odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Ryńsk, której najważniejszym tematem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2016 rok oraz udzielenie Wójtowi Gminy Ryńsk absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok miniony przedstawił Pan Władysław Łukasik – Wójt Gminy. Komisja Rewizyjna Rady Gminy oceniając pozytywnie realizację budżetu, wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie Panu Wójtowi absolutorium.

Radni Gminy jednomyślnie (12 głosami za) podjęli zarówno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania jak i o udzieleniu absolutorium. Pan Wójt podziękował za udzielenie absolutorium oraz za dobrą współpracę: radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom urzędu. Podziękował również mieszkańcom gminy za informacje i sugestie dotyczące rozwiązywania spraw społeczności lokalnej i gminy. Pan Piotr Piątkowski - Przewodniczący Rady Gminy złożył podziękowanie Panu Wójtowi i pracownikom urzędu za efektywną realizację ubiegłorocznego budżetu.

Czytany 2316 razy Ostatnio zmieniany piątek, 07 lipiec 2017 12:38