czwartek, 15 kwiecień 2021 00:00

Lokal mieszkalny w Ryńsku stanowiący własność Gminy Ryńsk został przeznaczony do sprzedaży

Napisane przez 

 

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następujący lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Ryńsk został przeznaczony do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.)

 

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Opis lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym
i udziałem w częściach wspólnych nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena lokalu mieszkalnego wraz z pom. przynależnym
i udziałem w częściach wspólnych nieruchomości
1. Ryńsk
ul. Jaszczurkowców 3
TO1W/0000
28718/0
214/2
0,0900

Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 8,97 m2, na parterze budynku mieszkalnego, składający się z 1 pokoju, do którego przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 4,60 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie prowadzi księgę wieczystą KW Nr TO1W/00028720/7, wraz z udziałem w wysokości 1357/12612 części we własności części wspólnych budynku i jego urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i we własności działki nr 214/2, związanej z tym budynkiem, ujawnione w księdze wieczystej KW Nr TO1W/00028718/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie. W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zabudowana działka nr 214/2 położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji 22.400,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie nie skorzystania z tego prawa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk, w sołectwie Ryńsk oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Szczegółowe informacje o lokalu mieszkalnym wymienionym w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno lub pod nr tel. (56) 687-75-27.

 

Czytany 701 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top