poniedziałek, 12 lipiec 2021 00:00

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do dzierżawy

Napisane przez 

 

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące zasób nieruchomości Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do wydzierżawienia, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.)

 

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Wywoławczy roczny
czynsz dzierżawny
1. Obręb geodezyjny
Cymbark
Miejscowość
Katarzynki
TO1W/0000
24465/3
41/8 0,2000 RIVa - 0,1800
RIVb - 0,0200
Użytkownie rolnicze 80,80 zł
2. Obręb geodezyjny
Cymbark
TO1W/0000
27189/5
181/9 0,1600 RIVb - 0,0600
S/RIVb - 0,0800
W - 0,0200
Użytkownie rolnicze 49,18 zł
3. Obręb geodezyjny
Cymbark
Miejscowość
Wronie
TO1W/0000
25165/7
148/2

148/4
1,0700

0,8053
RIIIb - 0,5500
RIVb - 0,5200
RIIb - 0,7553
N - 0,0500
Użytkownie rolnicze 870,64 zł
4. Obręb geodezyjny
Jarantowice
TO1W/0000
24325/0
279 0,4600 RIIIb - 0,4600 Użytkownie rolnicze 242,40 zł
5. Obręb geodezyjny
Jaworze
TO1W/0000
25171/2
Część dz.
nr 256/1
0,7800 RIVa - 0,7800 Użytkownie rolnicze 319,68 zł
6. Obręb geodezyjny
Jaworze
TO1W/0000
24350/4
169 1,9600 RIVa - 0,1200
ŁIII - 0,4500
ŁIV - 0,2600
ŁV - 0,5800
N - 0,5500
Użytkownie rolnicze 521,10 zł
7. Obręb geodezyjny
Ludowice
TO1W/0000
24177/7
Część dz.
nr 222/9
2,9200 ŁV - 2,8600
W - 0,0600
Użytkownie rolnicze 837,27 zł
8. Obręb geodezyjny
Ludowice
TO1W/0000
24177/7
Część dz.
nr 51/1
1,1000 ŁIV - 1,0200
W - 0,0600
Użytkownie rolnicze 358,33 zł
9. Obręb geodezyjny
Łabędź
TO1W/0000
23752/5
Część dz.
nr 41/2
0,0430 RIIIb - 0,0430 Użytkownie rolnicze 22,66 zł
10. Obręb geodezyjny
Małe Radowiska
TO1W/0000
24329/8
100/3 1,2000 RVI - 1,2000 Użytkownie rolnicze 281,04 zł
11. Obręb geodezyjny
Małe Radowiska
TO1W/0000
24329/8
13 0,2300 RVI - 0,2300 Użytkownie rolnicze 53,87 zł
12. Obręb geodezyjny
Małe Radowiska
TO1W/0000
24329/8
16 0,1500 RVI - 0,1500 Użytkownie rolnicze 35,13 zł
13. Obręb geodezyjny
Przydwórz
TO1W/0000
25139/6
Część dz.
nr 90/1 i 90/2
0,5800 RIIIb - 0,5800 Użytkownie rolnicze 305,63 zł
14. Obręb geodezyjny
Ryńsk
TO1W/0000
24338/4
235/22 0,9400 RIIIb - 0,6500
RIVa - 0,0400
N - 0,2500
Użytkownie rolnicze 358,91 zł
15. Obręb geodezyjny
Trzcianek
TO1W/0000
24358/0
Część dz.
nr 31/10
0,1400 RIIIb - 0,1400 Użytkownie rolnicze 73,77 zł
16. Obręb geodezyjny
Trzcianek
TO1W/0000
24358/0
32/18 0,1100 RIVa - 0,1100 Użytkownie rolnicze 45,08 zł
17. Obręb geodezyjny
Trzcianek
TO1W/0000
24358/0
32/17 0,4900 RIVa - 0,1500
W - 0,0400
N - 0,3000
Użytkownie rolnicze 61,48 zł
18. Obręb geodezyjny
Wałycz
TO1W/0000
24349/4
114/2 0,6054 RIIIb - 0,3754
RV - 0,2300
Użytkownie rolnicze 265,15 zł
19. Obręb geodezyjny
Wałycz
TO1W/0000
24349/4
115 0,3200 RV - 0,3200 Użytkownie rolnicze 93,68 zł
20. Obręb geodezyjny
Pływaczewo
TO1W/0000
9414/0
124 0,1700 RIIIa - 0,1700 Użytkownie rolnicze 99,54 zł

 

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ryńsk, w w/w sołectwach oraz na stronach internetowych: rynsk.bip.net.plwww.gminarynsk.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

  1. jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego zmienionym Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 6 lipca 2020 r. są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;
  2. jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonegow pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do dnia 30 września 2024 r. z wyjątkiem nieruchomości ujętych pod poz. 18 i 19, które zostaną wydzierżawione na okres do dnia 30 września 2022 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 lub pod nr tel. (56) 6877527.

 

Czytany 660 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top