środa, 09 marzec 2022 00:00

Nieruchomość w Wąbrzeźnie stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do oddania w najem

Napisane przez 

 Wykaz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), zarządzenia Nr 26/2022 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk - lokalu użytkowego w budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie przeznaczonego do oddania w najem bez przetargu, Wójt Gminy Ryńsk podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk - lokal użytkowy, przeznaczonej do oddania w najem

Położenie
Nr działki
Pow. działki
Nr Księgi Wieczystej Opis przedmiotu najmu Przeznaczenie nieruchomości Wysokość miesięcznego czynszu najmu (netto) Inne informacje
Wąbrzeźno
ul. Grudziądzka 9
dz. nr 2/2
pow. 0,0917 ha
TO1W/00008019/4 Lokal użytkowy o łącznej powierzchni 84,97 m2 na parterze budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie składający się z trzech pomieszczeń przeznaczonych do wyłącznego użytku najemcy oraz do wspólnego użytkowania korytarza i wc. Siedziba Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej NOWY DOM sp. z o.o. 2.000,00 zł + pod. VAT 23% i opłaty eksploatacyjne
w wysokości 800,00 zł + pod. VAT 23%
Najem w drodze bezprzetargowej na podstawie uchwały Nr XXXIX/346/2022 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie na okres 10 lat.
Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do ponoszenia w każdym miesiącu opłat eksploatacyjnych za energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych, centralnego ogrzewania.
Rozliczenie będzie następowało na podstawie rachunków lub innych dokumentów rozliczeniowych.
Czytany 1266 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top