czwartek, 24 listopad 2022 00:00

Nieruchomość stanowiąca zasób nieruchomości Gminy Ryńsk położona w Przydworzu została przeznaczona do sprzedaży

Napisane przez 

 WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca zasób nieruchomości Gminy Ryńsk została przeznaczona do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn.zm.)

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr Księgi Wieczystej Nr działki Pow. działki w ha Rodzaj użytków w ha
Przeznaczenie nieruchomości
Cena
nieruchomości
(netto)
1. Obręb ewidencyjny Przydwórz

W wyniku podziału geodezyjnego nastąpiło wydzielenie z dz. nr 221/11, dz. nr 221/12 przeznaczonej
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej -
dz. nr 227 położonej w obrębie ewidencyjnym Przydwórz
TO1W/00018386/0 221/12 0,0047 Bz - 0,0047 W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji 12.000,00 zł

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr 227 położonej w obrębie ewidencyjnym Przydwórz.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

W akcie notarialnym zawarty zostanie zapis prawa wstępu na sprzedawaną nieruchomość w celu usuwania awarii i modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej - wodociąg i kanalizacja oraz nieodpłatne prawo przesyłu.

Działka może być wykorzystywana wyłącznie jako teren zielony (trawnik).

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

 

 

Czytany 872 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top