czwartek, 27 wrzesień 2018 00:00

Zarządzanie kryzysowe i powszechna samoobrona ludności

Napisane przez  Joanna Kozłowska
Oceń ten artykuł
(1 głos)

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu kryzysowym określa organy właściwe w sprawach  zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań  zarządzania kryzysowego.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej  będąca  elementem  kierowania  bezpieczeństwem  narodowym,  która  polega  na zapobieganiu  sytuacjom  kryzysowym,  przygotowaniu  do  przejmowania  nad  nimi kontroli  w drodze  zaplanowanych  działań,  reagowaniu  w przypadku  wystąpienia sytuacji  kryzysowych,  usuwaniu  ich  skutków  oraz  odtwarzaniu  zasobów i infrastruktury krytycznej.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Wójt.

Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  1. realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  2. opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu  operacyjnego funkcjonowania gmin;
 5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 6. współdziałanie z Szefem współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 7. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez Wójta.

 

POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI

Powszechna samoobrona to część obrony cywilnej będącej częścią składową niemilitarnego elementu składowego obrony narodowej (obok elementów militarnych).

Zajęcia podstawowe, jako zorganizowane szkolenia lub samokształcenie, mają teoretycznie przygotować ludność do wykonywania zadań samoobrony. Uwzględniają one problematykę zagrożeń danego rejonu, zakładu czy środowiska, zasad postępowania w przypadkach ich pojawienia się, udzielania pomocy poszkodowanym.

 

OBOWIĄZKI LUDNOŚCI W ZAKRESIE
PRZYGOTOWAŃ DO POWSZECHNEJ SAMOOBRONY

 • zapoznanie się z rodzajami, sposobami ich ogłaszania i odwoływania oraz zasadami zachowania się po usłyszeniu poszczególnych sygnałów alarmowych,
 • zapoznanie się z rozmieszczeniem najbliższych budowli ochronnych w miejscu pracy i zamieszkania,
 • zaopatrzenie siebie i członków rodziny w indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
 • zaopatrzenie domowej apteczki w podstawowe leki i materiały opatrunkowe,
 • opanowanie zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,
 • zgromadzenie i odpowiednie zabezpieczenie zapasów żywności i wody dla siebie i rodziny na czas utrzymywania się zagrożenia,
 • przygotowanie mieszkania (budynku) pod względem ppoż. i ochrony przed skażeniami, itp.
 • zapoznanie się z zasadami wykonywania prostych prac ratunkowych w rejonie porażenia,
 • przypadku zarządzenia ewakuacji - zabezpieczenie mienia, wyłączenie dopływu wody, prądu, gazu, spakowanie rzeczy osobistych, dokumentów, środków ochrony przed skażeniami oraz żywności, ścisłe wykonywanie poleceń organizatorów ewakuacji.

grafika15677nie grypieRCB zagrozenia zimowe3 2RCB wichury2OKRCB BEZP UPALY 1RCB BEZP burzaRCB BEZP WODA POPRgrafika15678smoggrafika15680bezpieczne zakupyRCB NIE dla czaduRCB ZAMACH 3

 

Poradniki w formacie PDF

Bezpieczeństwo na lodzie

Jak przygotować się na burzę

Jak przygotować się na wichury

Jak przygotować się na powódź

Jak przygotować się na upał

Bezpieczny urlop

Jak przygotować się do zimy

Jak przygotować się bezpieczny wypoczynek zimą

Jak przygotować się na podróż zimą samochodem

Jak przygotować się na czad

Czytany 6638 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 26 maj 2020 12:42

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top