poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

rynskOSP w Ryńsku jest jedną z najstarszych jednostek strażackich funkcjonujących w Gminie Ryńsk.Powstała w 1924 r., a inicjatorami jej utworzenia byli: Józef Rakoca, Roman Kasprzykowski, Franciszek Wala, Piotr Cielica oraz Wincenty Pawłowski. Oni też stanowili zarząd nowo powstałej organizacji. Pierwszym komendantem OSP wybrany został Józef Kiński.


Historię OSP w Ryńsku można przybliżyć na podstawie starannie prowadzonej powojennej kroniki. Wynika z niej, że już w okresie międzywojennym OSP w Ryńsku była aktywnie działającą i osiągającą szereg sukcesów jednostką gaśniczą. Początkowo straż liczyła 15 członków, a remiza mieściła się w budynku składającym się z jednego pomieszczenia. Przechowywano tam sprzęt do gaszenia pożarów zakupiony przez mieszkańców z własnych środków: kilka wiader, łopat, siekier, bosaków, pasów z toporkami i hełmów.  

Trudny dla organizacji okres nastąpił z chwilą wybuchu II wojny światowej. Obowiązywał bezwzględny zakaz działalności wszelkich polskich organizacji społecznych. Oficjalnie straż funkcjonowała wówczas pod dowództwem niemieckiego komendanta -Wili Uteca, niemniej jednak metodą konspiracyjną działalność strażacką prowadzili: Lech Kołecki i Franciszek Makowski.
Wyzwolenie powiatu wąbrzeskiego spod okupacji hitlerowskiej otworzyło nową kartę w dziejach OSP Ryńsk. Pierwsze organizacyjne zebranie strażackie odbyło się wiosną 1945 r. Wybrano na nim 5-osobowy Zarząd w składzie: Stanisław Kaczor- Prezes, Józef Górzański - Naczelnik, Mieczysław Czarnecki - Sekretarz, Henryk Tomczyk - Skarbnik oraz Roman Kasprzykowski - Gospodarz. W okresie tym dochodziło do częstych zmian w Zarządzie, a funkcję prezesa piastowali m.in. Leonard Kołecki i Jan Irańczyk. W 1949 r. OSP otrzymała pierwszą motopompę, która wraz z konną sikawką ssąco-tłoczącą, drabiną przystawną i kilkoma innymi narzędziami stanowiła podstawowe wyposażenie gaśnicze jednostki.
Kolejne zmiany w składzie Zarządu OSP nastąpiły w 1950r. Prezesem został wówczas Jan Pieniążek, a naczelnikiem Roman Kasprzykowski. Jesienią 1955 r. podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego dokonano następnej zmiany w składzie władz OSP.

Odtąd funkcję prezesa piastował Daniel Balmas, a naczelnika Jerzy Sarnecki. Pozostały skład Zarządu nie uległ zmianie. W latach 50-tych uwaga strażaków skierowana była, między innymi, na podnoszenie kwalifikacji indywidualnych i zdobywanie różnych specjalności na kursach organizowanych przez Wojewódzką i Powiatową Komendę Straży Pożarnej. Wyniki doskonalenia dały się zauważyć podczas organizowanych cyklicznie gminnych i powiatowych zawodów sprawnościowych, w których drużyny z Ryńska zajmowały wysokie lokaty m.in. II miejsce w 1956 r. i II lokatę w 1964 r.
W 1965r po raz kolejny zmienił się skład Zarządu OSP. Do nowych władz weszli: Roman Daniszewski - Prezes, Jan Guskiewicz - Naczelnik, Marian Patrzałek-Sekretarz oraz druhowie Stanisław Iwańczyk i Jerzy Ostrowski. Organizacja strażacka liczyła w tym czasie 18 członków czynnych i 16 wspierających.
Zimą 1967 r. na jednym z zebrań strażackich zapadła decyzja budowy nowego obiektu dla potrzeb jednostki. W związku z tą inicjatywą powołano 7-osobowy Społeczny Komitet Budowy Remizy Strażackiej z druhem Romanem Daniszewskim na czele. Wkrótce też przystąpiono do zbiórki społecznej i gromadzenia niezbędnych materiałów. W następnym roku Zarząd OSP zakupił nowy samochód ciężarowy marki Star 25, który służył wielu akcjom ratowniczo-gaśniczym.
Korzystnym dla OSP okresem były również kolejne lata istnienia. W 1969 r. powołano 9-osobową sekcję kobiecą. Obie drużyny-męska i żeńska osiągały na zawodach wspaniałe rezultaty. W 1970 r. sekcja męska z Ryńska zdobyła III miejsce w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, a w 1977 r. - I miejsce w tego typu zawodach gminnych.
21 lipca 1979 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku obchodziła 55-lecie swojego istnienia. Na uroczystości jubileuszowe przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych OSP, wicewojewoda toruński, władze gminne oraz delegacje strażackie z sąsiednich miejscowości.
Podczas uroczystości jednostce OSP wręczono sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ryńska oraz oddano do użytku nową remizo-świetlicę. Część artystyczną uświetniły występy orkiestry dętej z Garnizonu Grudziądzkiego. Specjalny list z gratulacjami nadesłał jubilatom Komendant Główny Straży Pożarnych gen. poż. Zygmunt Jarosz.
W 1985 r. wybrano kolejne nowe władze OSP z Prezesem Tadeuszem Kińskim na czele. Funkcję Naczelnika pełnił odtąd Filip Reklin, a od 1987 r. zastąpił go Henryk Mytych.
W dalszych kilkunastu latach OSP Ryńsk mogła szczycić się bardzo dobrymi rezultatami swojej pracy, szczególnie wysokie lokaty uzyskiwano na dorocznych zawodach sportowych i pożarniczych. Wymienić tu należy w szczególności: I miejsce w 1986r., II miejsce w 1987r.oraz I miejsce w 1988 i 1989r.
Chlubą OSP jest skrupulatnie prowadzona na bieżąco kronika, która zdobyła w 1988r. wyróżnienie na Wojewódzkim Konkursie Kronik OSP w Toruniu.
W1990r podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego dokonano zmiany w składzie Zarządu. Stanowisko Prezesa OSP powierzono druhowi Adamowi Nawrockiemu. Zwiększył się również do 29 członków stan liczebny organizacji, utworzono młodzieżowe drużyny dziewcząt i chłopców. Kolejne zawody sportowo - pożarnicze lat 90-tych i następnych to równie dobre jak poprzednio sukcesy drużyn z Ryńska - II miejsce na turniejach pożarniczych w latach 1991,1993, 1994 oraz zaszczytne I miejsce w zawodach w roku 1995, 1996, 1997, 2000 i 2005. Świadczą o tym licznie zgromadzone dyplomy.
26 czerwca 1994r. obchodzono jubileusz 70-lecia OSP Ryńsk. Uroczystość otworzył wspólny przemarsz strażaków i gości przy akompaniamencie orkiestry dętej zaproszonej z OSP Golub-Dobrzyń. W tym dniu złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa udekorowany został sztandar jednostki, kilkunastu zaś druhom przyznano złote i srebrne medale zasługi. Program artystyczny przygotowały i przedstawiły zebranym dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej.
Ranga jednostki OSP w Ryńsku znacznie wzrosła w połowie lat 90-tych, bowiem decyzją Komendanta Głównego PSP z dniem 12 lipca 1995r. OSP w Ryńsku włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wymogiem dla tego typu jednostek jest posiadanie odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. W związku z powyższym w sierpniu 1997r. odbyło się uroczyste przekazanie dla Ryńska przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu bojowego samochodu strażackiego marki Jelcz. W roku następnym strażacy otrzymali również nową piłę spalinową do drewna.
Mówiąc o tradycjach nie sposób pominąć postaci św. Floriana, patrona wszystkich strażaków. Figurkę świętego umieszczono również na remizie w Ryńsku. Uroczystość jej poświęcenia odbyła się 2 maja 1999r.
3 lipca 2004r. w Ryńsku obchodzono kolejny jubileusz - 80-lecie istnienia OSP. Z tej okazji napłynęły liczne życzenia i gratulacje od władz zwierzchnich, a 9 druhów odznaczonych zostało złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa. OSP w Ryńsku była i jest po dziś dzień aktywną organizacją strażacką. W trosce o coraz nowocześniejsze wyposażenie jednostki w 2006r.wspólnie z władzami gminnymi poczyniono starania o zakup nowego wozu pożarniczo-gaśniczego. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie przez Gminę oraz Zarząd Główny PSP w Warszawie.

 

Czytany 7952 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 listopad 2016 09:31

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top