poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Pływaczewie

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Ochotnicza Straż Pożarna w Pływaczewie powstała w listopadzie 1927r. Założycielami jej byli:
Władysław Klimek – prezes do 1939 r.,
Leon Kowalski – naczelnik do 1934 r.,
Wacław Kowalski – skarbnik do 1934 r.,
Władysław Melkowski – gospodarczy,
Stanisław Szyjkowski– członek zarządu.

plywaczewoStraż liczyła wówczas 20 członków. Jednostka należała do Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie, który prowadził regulaminowe szkolenia wszystkich ówczesnych członków straży.

Specjalny kurs dla naczelników odbył również pierwszy naczelnik OSP Pływaczewo - Leon Kowalski. Pod jego kierownictwem prowadzono później ćwiczenia sprawnościowe, obsługi sprzętu i szybkiego dotarcia do pożaru. Pierwotnie podstawowym wyposażeniem strażaków była ręczna pompa zamontowana na podwoziu kołowym o zaprzęgu konnym. Druhowie posiadali też kompletne umundurowanie zakupione z przyznanej subwencji, składek członków honorowych oraz zysku z zabaw.

W latach 1934 - 1939 naczelnikiem OSP był druh Jan Melkowski, który wraz z druhem Teofilem Budniewskim ukończył w Wąbrzeźnie kurs dla naczelników I i II stopnia.

Aktywną działalność OSP przerwał na kilka lat wybuch drugiej wojny światowej. Reaktywowano ją na nowo dopiero w 1949r. W tym celu 9 stycznia 1949r. zorganizowano zebranie strażackie, na którym powołano nowy zarząd. W jego skład weszli: Wincenty Pełkowski – prezes, Jan Melkowski – na naczelnik, Józef Arczyński – sekretarz i Sylwester Ziółkowski – skarbnik. Cztery miesiące później - 10 kwietnia 1949r. zgodnie z zarządzeniem Powiatowego Związku OSP w Wąbrzeźnie odbyło się walne zebranie OSP, na którym zarząd poszerzono o zastępcę naczelnika, gospodarza i trzech członków. Zastępcą naczelnika wybrany został Józef Wiśniewski a gospodarzem Alfons Kowalski. W tym czasie OSP nie dysponowała w pełni sprawnym sprzętem. Istniała, więc pilna potrzeba naprawy istniejącego wyposażenia i zakupu nowego. Były to trudne chwile warunkowane przede wszystkim brakiem funduszy. W celu przezwyciężenia trudnej sytuacji finansowej organizowano imprezy dochodowe: zabawy, wieczorki, sztuki teatralne i koncerty popołudniowe połączone ze sprzedażą cegiełek oraz kalendarzy. Wszystkie te imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i poparciem społeczeństwa.

Celem utrzymania właściwej kondycji i pełnej sprawności bojowej strażaków organizowano w każdą drugą niedzielę miesiąca ćwiczenia, wykłady i szkolenia. W grudniu 1949r. zakupiono też czapki strażackie, które wręczono szczególnie zasłużonym druhom, a w sierpniu 1950r. zapadła decyzja zakupu materiału i uszycia nowych mundurów strażackich. Zarząd OSP czynnie interesował się również sprawami młodzieży. Dla niej postanowiono zakupić piłkę i siatkę do gry w siatkówkę.

Podejmowane były też przez członków straży pierwszomajowe czyny społeczne. W ramach czynów doprowadzono m. in. do

należytego porządku remizę – wybielono ściany, naprawiono okna i uporządkowano wokół niej teren. W latach 50 – tych dochodziło do częstych zmian w składzie zarządu OSP. W dniu 15 czerwca 1951r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym ustąpił dotychczasowy zarząd i wybrano nowe władze. Jego skład był następujący: L. Chrapiński – komendant, M. Mazurkiewicz – z-ca komendanta, M. Rozwadowski – prezes, A. Mazurkiewicz – sekretarz, ST. Jaworski – gospodarz i J. Golomski – skarbnik. W tym okresie z inicjatywy OSP powstała świetlica, jej pierwszym kierownikiem został druh Alojzy Mazurkiewicz.

Od sierpnia 1953 r. władzę w OSP Pływaczewo pełnili: Józef Wiśniewski – komendant, Józef Salejko – z-ca ds. oświaty, Józef Arczynski – z-ca ds. technicznych, Andrzej Wiśniewski – sekretarz, Stanisław Piórkowski – skarbnik oraz Jan Witomski, Jan Skwirzyński i Jan Zarembski – członkowie.

Życie kulturalne w Pływaczewie ożywiło się znacznie od 1974 r. Przy klubie „Ruch” powstały wówczas kółka zainteresowań: recytatorskie, plastyczne i taneczne oraz Teatr Poezji. Klub mieścił się w domu prywatnym i cieszył się dużą frekwencją, zwłaszcza w czasie organizowanych spotkań, widowisk czy też zabaw. Niekiedy sala pękała w szwach i coraz bardziej odczuwano potrzebę posiadania większego lokum. Na początku 1976 r. zrodziła się myśl wybudowania we wsi nowej remizo-świetlicy. Wkrótce też z inicjatywy Tadeusza Behrendta, Wacława Góralskiego i Władysława Sztyrbickiego powołano 8 osobowy komitet budowy obiektu. Do przedsięwzięcia włączyli się chętnie wszyscy mieszkańcy wsi, którzy nie szczędząc sił i środków przepracowali w czynie społecznym ok. 5 tys. godzin. Rolnicy bezpłatnie zwieźli materiały budowlane i potrzebny do budowy żwir. Po dwóch latach wytężonej pracy inwestycja była gotowa do użytku.

Uroczyste otwarcie remizo-świetlicy odbyło się 22 lipca 1978 r. Zbiegło się ono z przypadającą w tym roku 50-rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pływaczewie. Z tej okazji członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ufundowały dla OSP nowy sztandar. Uroczystości z udziałem licznie zgromadzonych mieszkańców i zaproszonych gości towarzyszyło wręczenie podziękowań, odznaczeń, dyplomów i honorowych medali. Odznakę wzorowego strażaka otrzymali m. in: J. Błaszkiewicz, W. Kłosiński, F. Świerad, B. Węglerski i K. Zarębski. W bogatej części artystycznej z tańcami ludowymi i bajką Andersena wystąpił zespół dziecięcy z MDK w Toruniu oraz zespół teatralny, który wystawił komedię Krzemińskiego „ Qui pro qvo”. Po części artystycznej odbyła się zabawa taneczna.

W 1980r. przy OSP Pływaczewo założono 8 osobową drużynę młodzieżową, która już w 1981r. zwyciężyła w gminnych zawodach strażackich pokonując dorosłych.

W dniu 22 stycznia 1983 r. odbył się w Pływaczewie IV Zjazd Związku OSP Gminy Wąbrzeźno. W maju tego samego roku odbyły się również zawody sportowo- pożarnicze jednostek OSP-ZOSP gminy oraz miasta Wąbrzeźno. Podobne zawody zorganizowano w Pływaczewie w czerwcu 1985 r., a w Jarantowicach w maju 1987 r. i w każdych drużyny młodzieżowe z Pływaczewa zajęły II miejsce. Dnia 7 maja 1988 r. w czasie zawodów strażackich w Przydworzu drużyna młodzieżowa zdobyła zaszczytne I miejsce.

Rok 1987 był także początkiem budowy basenu przeciwpożarowego. Zbiornik ukończono w 1988r.

Ważnym dla OSP i mieszkańców Pływaczewa wydarzeniem było przekazanie do Muzeum Etnograficznego w Toruniu zabytkowej drewnianej remizy strażackiej. Uroczyste jej otwarcie z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiej i Rejonowej Komendy Straży Pożarnej oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Toruniu miało miejsce 4 maja 1991 r. Uroczystość uświetnił m.in. zespół z Wojewódzkiego Domu Kultury w Toruniu i strażacka orkiestra dęta z Gronowa.

W 1991 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowego naczelnika OSP. Został nim p. Zenon Zarembski, jeden z największych gospodarzy we wsi.

Kolejnym doniosłym wydarzeniem strażackim były obchody 75-lecia istnienia OSP Pływaczewo. Przy współudziale całej społeczności wsi, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości obchodzono je bardzo uroczyście w dniu 4 maja 2003 r. Z tej okazji najbardziej zasłużonych strażaków odznaczono i udekorowano medalami zasługi.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pływaczewie aktywnie pracuje po dziś dzień. Aktualnie naczelnikiem OSP jest nadal p. Zenon Zarembski, a funkcję prezesa piastuje p. Teofil Foksiński.

 

 

Czytany 7795 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 listopad 2016 09:31

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top