czwartek, 07 marzec 2019 00:00

Opłaty i deklaracje

Napisane przez  Łukasz Gapiński
Oceń ten artykuł
(15 głosów)

Stawki obowiązujące w Gminie Ryńsk

Jako podstawę do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych przyjęto liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 33 zł od osoby.

Jeżeli na terenie nieruchomości bioodpady (odpady zielone z ogrodu bez ziemi, skoszona trawa, liście, gałęzie, kwiaty, chwasty, odpady spożywcze) będą kompostowane na specjalnie przygotowanych kompostownikach, wówczas obowiązuje zniżka opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Należy jednak posiadać na nieruchomości specjalnie przygotowane do tego celu miejsce - kompostownik.

Segregacja odpadów na nieruchomości jest od 1 stycznia 2020 roku obowiązkowa!

Opłata za 1 pojemnik na na terenie nieruchomości niezamieszkałej

pojemnik

cena pojemnika

120 l

20 zł

240 l

35 zł

1 100 l

140 zł

 

Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 25. dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Składanie deklaracji

W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na mieszkańców gmin nałożono obowiązek wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Wzór deklaracji uchwalony został przez Radę Gminy 30 grudnia 2019 roku. Właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości, mają obowiązek złożenia deklaracji.

W przypadku nie złożenia deklaracji w wymaganym terminie na właścicieli lub użytkowników nieruchomości zostaną nałożone decyzje administracyjne określające wysokość stawki.

Deklaracje należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Ryńsk lub przysłać na adres Urząd Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno.

 

DEKLARACJE DO POBRANIA

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

Załącznik do deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

 

 

Czytany 11364 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 02 styczeń 2024 06:36

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top