poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Zieleniu

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

zielenOSP w Zieleniu powstała w 1922 r. i należy do najstarszych jednostek w Gminie Ryńsk. Niestety nie zachowały się zdjęcia ani zapiski z lat międzywojennych obrazujące jej działalność. Dzieje OSP można jednak odtworzyć na podstawie późniejszej, skrupulatnie prowadzonej kroniki.
Inicjatorami założenia jednostki OSP w 1922 r. byli: Józef Zabielski, Kazimierz Sroka, Wincenty Ambrożkiewicz, Jan Borowski i Józef Dembek.

Oni też stanowili pierwszy Zarząd OSP. Początkowo siedzibą straży był dworzec kolejowy w Zieleniu, a podstawowe wyposażenie- pompę ręczną na drewnianym podwoziu, komplet węży i sprzęt dla ówczesnych strażaków zakupiono ze zorganizowanej na ten cel zbiórki społecznej. Kolejną siedzibą straży była kuźnia druha Teofila Ambrożkiewicza.
Przez wiele lat istnienia straży alarmy pożarowe ogłaszano poprzez uderzanie młotkiem w wiszący lemiesz, w wyjątkowych sytuacjach uruchamiano dzwony kościelne.
Zebrania strażackie odbywały się z reguły w karczmie druha Kazimierza. Sroki, tam też organizowano ważniejsze dochodowe imprezy. Wszelkie zdobyte z tego tytułu fundusze przeznaczano w całości na doposażenie jednostki.  

Podczas okupacji hitlerowskiej jednostka OSP oficjalnie nie istniała, każda organizacja była wówczas nielegalna. W 1947r reaktywowano pracę i rozpoczęto budowę nowej remizy. Służy jeszcze ona po dziś dzień jako garaż dla wozów bojowych. Po wojnie do ogłaszania pożarów służyła już syrena ręczna wysyłająca donośny charakterystyczny sygnał. W 1954 r. OSP Zieleń otrzymała pierwszy samochód pożarniczy tzw. „Doczkę.” Była to zdobycz powojenna. Wówczas komendantem straży był Roman Czerwiński, członkami zaś druhowie: Henryk Leśniewski, Bartłomiej Sroka, Jan Borowski i Wacław Witt. W 1962 r. zmienił się Zarząd OSP i wybrano nowych członków. Odtąd komendantem został Władysław Bożek, a obok wymienionych wyżej członków- weteranów jednostkę współtworzyli nowi druhowie: Henryk Majewski, Jan Maksym, Bolesław Grabowski, Henryk Krawczyk i Józef Kwiatkowski.
Do ważniejszych wydarzeń okresu powojennego należy zaliczyć uroczyście obchodzone jubileusze: 50-lecie, 75-lecie i 80-lecie istnienia jednostki. Święto 50-lecia obchodzono 8 października 1972r. Z tej okazji OSP otrzymała nowy sztandar. Ceremonia z udziałem zaproszonych gości odbyła się na boisku szkolnym w Zieleniu.
Lata 1972 – 1997 były zarówno dla OSP jak i dla całej społeczności okresem wielu pozytywnych zmian. W Zieleniu zrealizowano kilka nowych inwestycji: powstał nowy gmach Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną, wiejska sieć wodociągowa, centrala telefoniczna, Ośrodek Zdrowia i droga asfaltowa. Przy remizie, która dysponowała samochodem gaśniczym marki Star 25 powstałarównież świetlica wiejska. Następcą komendanta Władysława Bożka został Józef Kwiatkowski. W omawianym okresie jednostka należała do najsprawniejszych w gminie. Druhowie uczestniczyli regularnie w zawodach sportowo-gaśniczych i niemal co roku zajmowali czołowe miejsca. Szczytem osiągnięć było 3 krotne z rzędu zdobycie I miejsca w gminnych zawodach strażackich. Od 1986 r. tradycją stało się też uczestnictwo strażaków w ważniejszych świętach kościelnych. Przez cały ten czas w pracy drużyny OSP zaangażowanych było kilkanaście osób. Istniały też dwie drużyny młodzieżowe: męska i żeńska.

Na początku lat 90-tych OSP posiadała już na swoim stanie dwa wozy strażackie: dotychczasowy Star 25 i nowszy Star 200. Do większych akcji gaśniczych, w których uczestniczyła jednostka z Zielenia należały: pożar lasu w Osieku n/ Wisłą-1989r, wielki pożar lasu w Cierlicach – 1992 r. oraz pożar na Śląsku w okolicach Kuźni Raciborskiej.
Do istotnych akcji ppoż. prowadzonych na terenie wsi Zieleń należały okresowe kontrole i przeglądy wszystkich gospodarstw i posesji. Dotyczyły one m.in. drożności przewodów kominowych, stanu instalacji elektr. i posiadania podręcznego sprzętu gaśniczego.

W 1996 r. oddano do użytku nowy obiekt remizo-świetlicy, jeden z najładniejszych w całej gminie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy, Zarządu Gminnego OSP i Rady Gminy. Ceremonii poświęcenia obiektu dokonał ks. proboszcz Stanisław Rybarczyk. W rok później odbył się w nowej remizie pierwszy bal karnawałowy. Dochód z imprezy przekazano na zakup kserokopiarki oraz sztandaru. W marcu 1997r w tutejszej świetlicy zorganizowano gminne eliminacje XX jubileuszowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Udział w nich wzięło 15 reprezentacji gminnych szkół podstawowych. Na eliminacje wojewódzkie zakwalifikował się uczeń Szkoły Podstawowej w Jarantowicach. Tego samego roku odbyły się również w Zieleniu gminne zawody sportowo-strażackie, w których wzięły udział drużyny młodzieżowe i seniorzy, zajmując odpowiednio III i I miejsce. Dla zwycięzców ufundowano nagrody pieniężne.
Pomyślnie układała się przez cały czas współpraca OSP ze środowiskiem szkolnym. Dla dzieci organizowano spotkania i pogadanki p. poż., a na boisku pokazy symbolicznych akcji bojowych. W 1997 r. przypadała 75 rocznica powstania OSP, którą z przyczyn ekonomicznych obchodzono dopiero w czerwcu 1998 r. Święto rozpoczęto przemarszem do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się dziękczynna msza św., po czym wrócono do remizo- świetlicy na dalszą część uroczystości. Z okazji jubileuszu osobom zasłużonym wręczono dyplomy, ordery, medale i odznaczenia. Całość uświetniły występy dziecięcego zespołu instrumentalno-wokalnego ze Szkoły Podstawowej w Zieleniu.

Wiosną 1999r strażacy rozpoczęli przygotowania do wizyty w Polsce i w Toruniu papieża Jana Pawła II. W tym celu członkowie OSP zostali przeszkoleni i weszli w skład Kościelnej Służby Porządkowej zabezpieczającej toruńskie obiekty sakralne, które odwiedzał papież. Niektórzy pełnili również warty na lotnisku, przy głównym ołtarzu papieskim.
Na pomoc OSP Zieleń można było liczyć również w innych sytuacjach. W 2000 r. druhowie zabezpieczali np. trasę kolarskiego wyścigu Tour de Pologne na odcinku Wąbrzeźno-Zieleń, uczestniczyli też w powiatowym turnieju piłki siatkowej zajmując IV miejsce.
Od 2000 r. Zarząd OSP Zieleń czynił intensywne starania o przyjęcie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Starania uwieńczone zostały sukcesem. Decyzja o przyjęciu do KSRG podjęta została z dniem 27 maja 2004 r. Rok później OSP w Zieleniu otrzymała nowy, zakupiony przez gminę samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244. Dzięki temu OSP spełnia wymogi stawiane tego typu jednostkom przez KSRG.
We wrześniu 2005 r. w Zieleniu odbyły się doroczne dożynki gminne połączone z festynem strażackim. Impreza była uroczystością ciekawą i imponującą.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zieleniu rozwija się i aktywnie pracuje po dziś dzień. Dzięki stałemu szkoleniu i doskonaleniu jej członków posiada czterech dyplomowanych operatorów sprzętu, czterech ratowników przedmedycznych i trzech radiooperatorów. W świetle tak oczywistych faktów jest, więc powód do dumy.

 

Czytany 8115 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 listopad 2016 09:30

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top