piątek, 11 styczeń 2013 00:00

Zagospodarowanie odpadów

Napisane przez  Gapiński Łukasz
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zagospodarowanie odpadów

Na każdego właściciela, zarządcę lub użytkownika nieruchomości zostanie nałożony obowiązek zbierania odpadów produkowanych w gospodarstwie domowym.

Odpady będą składowane w odpowiednich pojemnikach umieszczonych na terenie nieruchomości. Właściciel nieruchomości zostanie zobowiązany ustawić pojemniki w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

Rodzaje pojemników przeznaczonych do składowania odpadów są przedstawione w Rozdziale 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.

          Na czym polega selektywna zbiórka (segregacja) odpadów?

Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane. Oddzielenie składuje się materiały nadające się do powtórnego wykorzystania. Selektywna zbiórka umożliwia ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowisko oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych.

Segregacja odpadów

Wdrażającnowy system gospodarki odpadami komunalnymi na zasadzie segregacji odpadów, objęto zasięgiem wszystkie strumienie odpa­dów, tzn. odpady z gospodarstw domowych, drobnego przemysłu, usług i handlu. Materiały wysegregowane będą mogły być powtórnie wykorzystane jako su­rowce. W takim przypadku będziemy mieli do czynienia z najbardziej pożądaną formą gospodarki odpadami - recyklingiem. Główną zasadą selektywnej zbiórki odpa­dów komunalnych jest wydzielenie surowców wtórnych (metale, szkło, papier, tworzywa sztucz­ne, tekstylia). Segregacja odpadów pozwala również na wydzielenie ze strumienia odpa­dów komunalnych - odpadów niebezpiecznych, do których zaliczyć można między innymi baterie, lampy rtęciowe, akumulatory, przeterminowane leki, środki pestycydowe i dezynfekcyjne wraz z opakowaniami, i wiele innych. Zwiększa to możliwości przerobu odpadów oraz ułatwia unieszkodliwianie. Oddzielnie będzie się gromadzić odpady wielkoga­barytowe, w tym zużyte lodówki, pralki, telewizory, meble, itp.

System selektywnej zbiórki odpadów będzie realizowany w głównej mierze poprzez rozstawienie przy nieruchomościach pięciu pojemników na odpady komunalne – papier, plastik, szkło, bioodpady oraz pojemnik do zmieszanych odpadów komunalnych. Jest to tzw. system zbierania odpadów „u źródła” powstania.Indywidualna zbiórka na każdej posesji to najbardziej efektywny spo­sób selektywnej zbiórki odpadów.

W sposób selektywny będą zbierane następujące strumienie odpadów:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe,
 • papier i tekturę,
 • szkło,
 • bioodpady, w tym odpady zielone,
 • przeterminowane leki
 • zużyte baterie,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • gruz budowlany powstały w wyniku drobnych prac remontowych,
 • tekstylia i odzież.

Zbiór segregowanych odpadów tj. plastik, szkło, papier, bioodpady odbywa się w następujący sposób:

Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości gromadzą surowce wtórne do dodatkowo dostarczonych, oznakowanych odpowiednią kolorystyką oraz napisem pojemników. Wyselekcjonowane odpady trafią do powtórnego przerobu. Ze względów higienicznych jak i estetycznych ważne jest, by szczególnie opakowania po produktach spożywczych były puste i w miarę możliwości czyste.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników i worków przeznaczonych do zbierania:

 1. kolor niebieski – papier i tektura;
 2. kolor żółty – tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe;
 3. kolor zielony – szkło;
 4. kolor brązowy – bioodpady;
 5. kolor zielony – odpady komunalne zmieszane.

 Pojemnik z napisem "SZKŁO" – kolor zielony

Co można wrzucić?

- czyste szklane: butelki po napojach, słoiki po dżemach, marynatach, mogą być zarówno całe, jak i potłuczone.szklo

Czego nie wolno wrzucać?

- ceramiki: porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki,

- szkła budowlanego: szkła okienne, szkło zbrojone,

- luster,

-  zakrętek,

- kapsli i korków,

- zużytych żarówek,

- lamp neonowych i halogenowych,

 -szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych z zawartością.

 Pojemnik z napisem "PLASTIK" – kolor żółty

Co można wrzucić?

- otwarte i zgniecione jednorazowe butelki po napojach,plastik

- opakowania po środkach do prania, szamponach, mydłach w płynie,

- kubki po produktach mlecznych,

- kubki po jogurtach,

- pojemniki po artykułach sypkich,

- duże folie opakowaniowe,

- worki foliowe,

- artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,

- plastikowe opakowania po owocach,

- metale i opakowania wielomateriałowe.

Czego nie wolno wrzucać?

- tekstyliów,

- styropianu,

- brudnych torebek foliowych,

- brudnych folii z gospodarstwa domowego,

- pampersów,

- brudnych opakowań po żywności.

 Pojemnik z napisem "PAPIER" – kolor niebieski

Co można wrzucić?

- czyste gazety i kolorowe magazyny,papier

- katalogi, prospekty, ulotki,

- książki, zeszyty,

- czysty nie zatłuszczony papier,

- kartony, pudła,

- tekturę falistą,

- torby i worki papierowe.

Czego nie wolno wrzucać?

- tłustego i zabrudzonego papieru,

- papieru i tektury pokrywanych folią metalową lub tworzywami sztucznymi,

- opakowań po mleku, sokach, mrożonkach,

- torebek plastikowych,

- kalki, folii.

Pojemnik z napisem "BIOODPAD" – kolor brązowy

Co można wrzucić?

- odpady zielone z ogrodu, jak skoszona trawa, liście, gałęzie, kwiaty i chwasty bez ziemi;

- odpady domowe (kuchenne) – np. obierki po ziemniakach, skórkę po bananie i mandarynce, resztki obiadu, bioodpadskorupki po jajkach, ości po zjedzonej rybie.

Czego nie wolno wrzucać?

- mięsa,

- ziemi,

- popiołu,

- pampersów,

- tekstyliów,

- plastiku,

- szkła.

 

Pojemnik do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w pojemniku.

Pozostałe rodzaje odpadów należy zagospodarować w następujący sposób:

 

 • przeterminowane leki należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach,
 • przeterminowane leki weterynaryjne gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w punktach weterynaryjnych;
 • zużyte opony, akumulatory należy przekazywać do punktów ich sprzedaży
 • zużyte baterie należy:

           a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,

           b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

           c) przekazywać do punktów ich sprzedaży;

 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazywać:

           a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

           b) do punktów ich sprzedaży,

 • meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
 • gruz budowlany:

           a) pochodzący z prowadzenia drobnych prac remontowych przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

           b) inny niż wymienione w lit. a na dodatkowe zamówienia ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady

 • tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
Czytany 8570 razy Ostatnio zmieniany piątek, 24 kwiecień 2020 11:16

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top