Zwiększony limit na tańszy prąd w 2024 roku. Oświadczenie tylko do 31 marca!

Zamrożenie cen energii zostało przedłużone do końca czerwca 2024 roku. Dla większości gospodarstw domowych limit tańszego prądu wynosi 1500 kilowatogodzin (w okresie 6 miesięcy), jednak możliwe jest także skorzystanie z limitu 1800 i 2000 kilowatogodzin.

Limity tańszego prądu określono w ustawie z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Jak stanowi art. 3 ust. 3 limity zużycia energii elektrycznej stosowane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku wynoszą 50 proc. limitów określonych w ust. 2 ustawy.

W związku z tym obowiązujące w 2024 roku limity to:

  • 1500 kilowatogodzin dla większości gospodarstw domowych,
  • 2000 kilowatogodzin dla osób, które prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej,
  • 2000 kilowatogodzin dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej,
  • 1800 kilowatogodzin dla odbiorcy posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującego razem z osobą, która posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie wydane osobie poniżej 16. roku życia.

Według ustawy osoby, którym przysługuje wyższy limit tańszego prądu, muszą złożyć oświadczenie do 31 marca 2024 roku, aby z niego skorzystać. Jeśli prawo do wyższych limitów nabywa się w trakcie roku, ma się 30 dni od uzyskania uprawnienia na zgłoszenie wniosku.

Aby móc skorzystać z wyższych limitów tańszego prądu należy złożyć oświadczenie do spółki energetycznej wraz z załącznikami. Są to:

  • w przypadku osób z niepełnosprawnością - orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku rolników lub osób prowadzących dział specjalny produkcji rolnej - kopia decyzji o wymierzeniu za rok 2022 podatku rolnego;
  • w przypadków osób posiadających Kartę Dużej Rodziny - kopia tej karty.

W przypadku tych gospodarstw, które korzystają z najniższego limitu, nie jest konieczne podjęcie żadnych dodatkowych kroków. Niższy limit przysługuje im ustawowo.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach spółek energetycznych.

Czytany 3913 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top