Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Ryńsk informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

2013
  Wymagane poziomy w 2013 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 12 % 24,28 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 50 % 30,97 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 36 % brak

 

2014
  Wymagane poziomy w 2014 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 14 % 16,09 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 50 % 33,05 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 38 % 100,00 %

 

2015
  Wymagane poziomy w 2015 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 16 % 20,48 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 50 % 19,12 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 40 % 100,00 %

 

2016
  Wymagane poziomy w 2016 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 18 % 16,80 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 45 % 0,07 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 42 % 100,00 %

 

2017
  Wymagane poziomy w 2017 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 20 % 20,58 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 45 % 0,00 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 45 % 100,00 %

 

2018
  Wymagane poziomy w 2018 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 30 % 20,64 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 40 % 5,79 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 50 % 95,31 %

 

2019
  Wymagane poziomy w 2019 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 40 % 33,94 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 40 % 9,91 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 60 % 100 %

 

2020
  Wymagane poziomy w 2020 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 50 % 51,80 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 35 % do dnia 16 lipca 2020 r. 44,93 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 70 % 100 %

 

2021
  Wymagane poziomy w 2021 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych min. 20 % 39,35 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania x 14,77 %
Poziom składowania odpadów x 56,15 %

 

2022
  Wymagane poziomy w 2022 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych min. 25 % 27,53 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania x 12,11 %
Poziom składowania odpadów x 61,21 %

 

2023
  Wymagane poziomy w 2023 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych min. 35 % 27,80 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 35 % 10,84 %
Poziom składowania odpadów x 50,38 %

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu mają obowiązek zawiadomić ZUS o dalszym kontynuowaniu nauki. Chodzi o osoby, którzy ukończyły 16 lat. Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, dla studentów termin ten upływa z końcem października.

Informujemy, że sprzedaż biletów miesięcznych na wrzesień na autobusy liniowe PKS odbędzie się 31.08. oraz 1.09. br w kasie ul. 1 Maja 51 (PKS) w godz. 800-1530.

poniedziałek, 31 sierpień 2020 00:00

Od września niższe limity dla dorabiających seniorów

Przejście na emeryturę, czy rentę to nie zawsze koniec pracy. Każdy emeryt czy rencista ma prawo dorobić do swojego świadczenia. Musi jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na to czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie. Nie wszystkich seniorów limity dotyczą, ale niektórzy z nich powinni zwrócić uwagę czy ich zarobki zbliżają się do progu, którego nie powinni przekroczyć. Limity zarobków zmieniają się, co trzy miesiące: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Od września limity będą niższe.

środa, 26 sierpień 2020 00:00

Rosnące zainteresowanie bonem turystycznym

Pod koniec wakacji rośnie zainteresowanie bonem turystycznym nie tylko wśród rodziców, ale także wśród branży turystycznej. Nie trzeba spieszyć się z wykorzystaniem tych środków. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. Co istotne, można nim płacić wielokrotnie, aż do jego wyczerpania.

Gmina Ryńsk przystąpiła do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim".

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top