Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy zależy od formy opodatkowania jego działalności. Wpływ na jej kwotę ma również minimalne wynagrodzenie oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które uwzględnia wypłaty z zysku w IV kwartale roku ubiegłego.

Nawet do 300 tys. zł mogą otrzymać płatnicy składek na działania poprawiające bezpieczeństwo pracy. Już za chwilę rusza nowa edycja konkursu. Wnioski można składać elektronicznie od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku.

Miło nam poinformować, że nowy numer gazetki „Gminne Wieści” (styczeń-luty 2023) jest dostępny na naszej stronie internetowej. Można go przeczytać pod tym adresem albo przez wybór z menu pozycji „Gminne Wieści”.

piątek, 10 marzec 2023 00:00

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Jednocześnie dziękujemy za zaangażowanie w działania na rzecz lokalnych społeczności.

We wtorek 7 marca br. w świetlicy wiejskiej w Czystochlebiu miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich z Czytochlebia.

poniedziałek, 18 lipiec 2022 15:00

Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu

Loga UE PROW LGD

W dniu dzisiejszym tj. 18 lipca 2022 roku przedstawiciele Gminy Ryńsk podpisali umowę nr 01353-6935-UM0212096/21 WS-I-L.052.8.258.2109.2021 o dofinansowanie operacji polegającej na urządzeniu Centrum Rekreacji w Czystochlebiu. Centrum Rekreacji składa się z boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i piłkochwytów, placu zabaw wraz z ogrodzeniem panelowym oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, małej architektury i trawników.

Wartość projektu przekracza 500 tyś. złotych.
Wartość dofinansowania: 245 493 złotych.

Operacja pn. „Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu” mająca na celu Rozwój infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki poprzez urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu - tablica informacyjna

 

Aktualizacja: 3.11.2022 r.

Zakończono realizację operacji pn. „Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu”.

Okres realizacji: od dnia 26.08.2022 r. do dnia 26.10.2022 r.

W ramach operacji wybudowano boisko o nawierzchni syntetycznej oraz urządzono plac zabaw wraz z ogrodzeniem na części działki nr 146/4 w Czystochlebiu, gmina Ryńsk.

Inwestycja polegała na:

  • budowie boiska wielofunkcyjnego (boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej),
  • budowie piłkochwytów wys. 5,0 m,
  • budowie placu zabaw o nawierzchni piaszczystej (piasek płukany o frakcji uziarnienia do 2,0 mm (bez cząstek pyłowych i iłowych), grubości 20 cm,
  • budowie ogrodzenia (panelowego w kolorze brązowym z cokołem prefabrykowanym) placu zabaw wys. 1,50 m,
  • budowie chodnika szer. od 3,0 m do 4,5 m,
  • montażu urządzeń małej architektury,
  • niwelacji terenu, wykonanie rowów, skarp, przemieszczenia mas ziemnych,
  • wykonaniu trawników.

Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 1Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 2Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 3Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 4Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 5Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 6Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 7Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 8Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 9Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 10Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 11Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 12Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 13Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 14Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 15

Strona 4 z 265

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top