piątek, 04 październik 2019 00:00

Budowa budynku przedszkola w Jarantowicach

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

poziom kolor

Przedmiotem projektu była budowa przedszkola w miejscowości Jarantowice, które zapewnia 40 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, wraz z zakupem wyposażenia przedszkola. Beneficjentem projektu jest Gmina Ryńsk. Ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć wychowanków utworzonego przedszkola, wychowawców i obsługę placówki, gdyż to oni najbardziej zyskali na realizacji inwestycji.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Ryńsk poprzez wybudowanie budynku przeznaczonego na przedszkole.

Zakres rzeczowy inwestycji przedstawiał się następująco:

  1. Roboty budowlane.
  2. Roboty elektryczne.
  3. Roboty elektryczne - przyłącze WLZ.
  4. Roboty sanitarne.
  5. Roboty sanitarne – przyłącza.
  6. Zakup wyposażenia.

Budynek przedszkola został wybudowany metodą tradycyjną. Obiekt zlokalizowany jest w północnowschodniej części działki o numerze 524 w miejscowości Jarantowice, gmina Ryńsk. Wejścia główne do obiektu znajdują się od strony wschodniej, zachodniej oraz południowej. Obiekt jest budynkiem zwartym na bazie litery T. Nasłonecznienie pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci zawarte w par. 60 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania zostało spełnione. Budynek zawiera 2 sale – dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Powierzchnia użytkowa budynku przedszkola wynosi 263,96 m2.

Produktem realizacji projektu jest:

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej - 1 szt.

Do horyzontalnych wskaźników produktu zalicza się:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 0 szt.

Rezultatem realizacji projektu jest:

- Liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej - 40 osób,
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 40 osób,
- Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej - 40 osób.

 

 przedszkole jarantowice tablica

Czytany 1294 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top