Przebudowa drogi gminnej Łabędź - Wronie

Gmina Wąbrzeźno zakończyła realizację inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Łabędź-Wronie”

w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa 1 Rozwój Infrastruktury Technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa.

Zakres rzeczowy projektu obejmował: przebudowę drogi o długości 880 m, w tym wykonanie nowej nawierzchni jezdni, mijanek, pobocza umocnionego tłuczniem kamiennym, wybudowanie zjazdów na posesje oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Głównym celem projektu była poprawa spójności przestrzennej poprzez przebudowę drogi stanowiącej element infrastruktury drogowej gminy, a ponadto poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia okolicznych mieszkańców, podniesienie atrakcyjności obszaru, a także wykorzystanie jego walorów rekreacyjno-wypoczynkowych. Poprawie uległ stan środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych pyłów i tlenków do atmosfery, emisji hałasu, zużycia okładzin hamulcowych czy choćby unosu pyłu z powierzchni byłej drogi gruntowej utwardzonej tłuczniem kamiennym.
Realizacja przedsięwzięcia w połączeniu z innymi zadaniami inwestycyjnymi, zaplanowanymi do zrealizowania wpłynie na poprawę stanu infrastruktury w najbliższej okolicy Łabędzia i Wronia, przez co zwiększy się atrakcyjność i konkurencyjność gminy w regionie.

glowka

 Droga01  Droga02  Droga03  Droga04
 Droga05  Droga06  Droga07  Droga08
 Droga09  Droga10  Droga11  Droga12
 Droga13  Droga14  Droga15  Droga16
 Droga17  Droga18  Droga19 Droga04
Czytany 2369 razy Ostatnio zmieniany piątek, 30 grudzień 2016 22:39

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top