Porozumienie terytorialne dla OPPT Wąbrzeźna podpisane

Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Dariusz Kurzawa oraz reprezentujący Stowarzyszenie OPPT Wąbrzeźna starosta Krzysztof Maćkiewicz i Wójt Gminy Ryńsk Władysław Łukasik podpisali porozumienie terytorialne dotyczące realizacji polityki terytorialnej województwa. Dokument ten określa zasady i zakres wsparcia realizacji strategii terytorialnej dla OPPT Wąbrzeźna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Na mocy tego dokumentu – zawierającego listy projektów priorytetowych, fiszki projektów, harmonogram realizacji i efekty (wskaźniki), które należy osiągnąć – samorząd województwa gwarantuje lokalnemu partnerstwu samorządowemu określone środki w ramach FEdKP 2021-2027, zaś samorządy tworzące partnerstwo zobowiązują się do realizacji wskazanych celów i przedsięwzięć.

Na obszarze OPPT Wąbrzeźna zawiązane zostało stowarzyszenie podjęte uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna pomiędzy przedstawicielami wszystkich gmin powiatu wąbrzeskiego oraz samorządem powiatu.

Strony stowarzyszenia:

 • Powiat Wąbrzeski
 • Gmina Książki
 • Gmina Miasto Wąbrzeźno
 • Gmina Ryńsk
 • Gmina Dębowa Łąka
 • Gmina Płużnica

Wartość środków przeznaczonych na realizację strategii IIT dla OPPT przez Partnerstwo JST w ramach FEdKP wynosi 6 720 901,95 EUR), w tym:

 1. środki EFRR 5 744 263,58 EUR;
 2. środki EFS+ 976 638,37 EUR.

Kwoty środków EFRR/EFS+ przeznaczonych na realizację poszczególnych celów szczegółowych wynoszą odpowiednio:

 1. CP2: 2 218 531,47 EUR EFRR;
 2. CP4: 1 572 389,36 EUR, w tym EFRR 595 750,99 EUR, EFS 976 638,37 EUR;
 3. CP5: 2 929 981,12 EUR EFRR.

Zostały przygotowane przedsięwzięcia w formie fiszek projektowych w ramach trzech celów polityki:

CP 2 – Cel Polityki 2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej;

CP 4 – Cel Polityki 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych;

CP 5 – Cel Polityki 5 Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów oraz inicjatyw lokalnych.

Autorem zdjęć jest Mikołaj Kuras dla UMWKP

Umowy OPPT fot. Mikołaj Kuras 4Umowy OPPT fot. Mikołaj Kuras 7Umowy OPPT fot. Mikołaj Kuras 15Umowy OPPT fot. Mikołaj Kuras 21Umowy OPPT fot. Mikołaj Kuras 22Umowy OPPT fot. Mikołaj Kuras 23Umowy OPPT fot. Mikołaj Kuras 24

Czytany 729 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top