Zaproszenie dla dzieci rolników na zimowy wyjazd w góry

Po raz kolejny zapraszamy dzieci rolników na zimowy wyjazd w góry, który odbędzie się w dniach 10 - 16 lutego 2024 r. Proponujemy 7-dniowe zimowisko w ośrodku kolonijnym w Białym Dunajcu k/Zakopanego.

Całkowity koszt zimowiska to 1400,00 zł, z tego 900,00 zł wyniesie dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Zimowisko w Białym Dunajcu to m.in. zajęcia narciarskie z instruktorem, kulig, wyjście do aquaparku, wycieczki do Zakopanego, zabawy na śniegu, dyskoteki, konkursy i wiele innych zajęć.

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

  1. Dzieci w wieku 7-16 lat, czyli dzieci urodzone po 1 stycznia 2008 roku;
  2. Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska;
  3. Komplet uzupełnionych i podpisanych dokumentów;
  4. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu (oryginał);
  5. Karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony);
  6. Oświadczenie - jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS;
  7. Kopia właściwego orzeczenia sądu - w przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców.

Koszt: 500 zł

Termin zgłoszeń do 9.12.2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Telefon do kontaktu: 56 687 75 39

Organizatorem wyjazdu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie.

Czytany 115 razy Ostatnio zmieniany środa, 22 listopad 2023 07:33

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top