Komunikat WIORiN dla producentów ziemniaków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy informuje, że osoby uprawiające, magazynujące, pakujące, sortujące, wprowadzające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczające na terytorium RP bulwy ziemniaków konsumpcyjnych i/lub ziemniaków przemysłowych, w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich - muszą być wpisane do Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych prowadzonego przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Obowiązek wpisu do rejestru dotyczy w szczególności:

  • wszystkich producentów bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki, uprawiających ziemniaki na powierzchni powyżej 1,5 ha, także tych wykorzystujących ziemniaki wyłącznie na własne potrzeby,
  • producentów bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki, uprawiających ziemniaki na powierzchni poniżej 1,5 ha i wprowadzających przedmiotowe bulwy ziemniaka do obrotu,
  • wszystkich podmiotów prowadzących sprzedaż bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki, w tym sprzedających na rynkach hurtowych lub przemieszczających bulwy ziemniaków do innych państw członkowskich UE, z wyłączeniem podmiotów nieprofesjonalnych zajmujących się wyłącznie obrotem (handlem) dla ostatecznego odbiorcy (sklepy detaliczne, zieleniaki).

W celu dopełnienia obowiązku wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych należy złożyć wniosek o wpis do Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu.

Więcej informacji w komunikacie poniżej oraz na stronie http://piorin.gov.pl/kp-aktualnosci/kp-aktualnosci-wojewodzkie/komunikat-dla-producentow-ziemniakow-konsumpcyjnych-ilub-przemyslowych,394.html

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy (PDF, 127 kB)

Czytany 122 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top