Utylizacja azbestu

Na podstawie art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 t.j.) i § 10 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31) właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których znajdują się wyroby zawierające azbest jest zobowiązany do przedłożenia informacji o wyrobach zawierających azbest odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Wzór informacji dostępny jest w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno w Wydziale Ochrony Środowiska. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć Informację do dnia 31 stycznia 2015 r.
Ponadto informujemy o możliwości składania wniosków na demontaż, odbiór i utylizację materiałów zawierających azbest. Wnioski będą przyjmowane do dnia 20 lutego 2015 r. W ramach akcji dofinansowanie będą dwa zadania: demontaż poszycia dachowego zawierającego azbest lub odbiór już zdemontowanego materiału. Więcej informacji pod numerem telefonu 56 687 75 23.  

Czytany 1922 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top