Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przypomina o konieczności złożenia wniosków na kontynuację dożywiania dzieci w szkole w II półroczu szkolnym.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające sytuację dochodową rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek jest składany. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto nie przekracza kwoty 684 zł na osobę w rodzinie oraz zachodzą w szczególności powody: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Druki wniosków można pobierać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 12/1 pok. nr 2. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 6877538 lub 56 6877539

Czytany 3123 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 02 styczeń 2017 20:09

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top