Warsztaty kulinarne

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno w dniu 12 grudnia 2014 r. zakończyło realizację zadania z zakresu małych projektów

w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczące operacji pn. „Organizacja i przeprowadzenie warsztatów pt. "Dzieci i młodzież poznają tradycyjne potrawy lokalne” oraz wydanie folderu kulinarnego”..
Uczestnikami warsztatów były dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu gminy Wąbrzeźno. W każdym warsztacie wzięło udział 20 osób. W trakcie 4 godzinnych spotkań instruktor przy wsparciu członkiń z poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich nauczył dzieci i młodzież przyrządzania tradycyjnych potraw lokalnych. Zajęcia polegały na wspólnym przyrządzeniu oraz degustacji tradycyjnych potraw. Podsumowaniem tych spotkań będzie wydanie 28 stronicowego folderu z przepisami kulinarnymi. Wydanie folderu z przepisami kulinarnymi przyczyni się do wzbogacenia wiedzy zarówno uczestników zajęć jak i mieszkańców poszczególnych miejscowości. Publikacja folderu będzie również formą promocji regionu, może przyczynić się do rozbudzania ciekawości i zachęcić do poznawania i odkrywania lokalnych tradycji kulinarnych nie tylko wśród mieszkańców ale również turystów odwiedzających nasz region.

Całkowity koszt projektu wynosi 30.810,00 zł, z czego:
- 24.648,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie;
- 6.162,00 zł ze środków Gminy Wąbrzeźno pozyskanych przez nasze stowarzyszenie w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Wąbrzeźno otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Wąbrzeźno”.  

logo darek

Galeria zawiera 41 zdjęć

Czytany 2001 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 08 styczeń 2017 12:39

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top