Kolejne dotacje na usuwanie azbestu

W październiku br. kończy się realizacja zadania: „Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wąbrzeźno w roku 2014”.

Po wyłonieniu wykonawcy, którym została firma TKJ Matuszewski Spółka Jawna z Grudziądza, rozpoczęto prace związane z demontażem płyt cementowo-azbestowych zawierających w swoim składzie niebezpieczny materiał. Dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu refundującego zadanie, w latach 2011-2013 zdjęte zostały płyty cementowo-azbestowe z nieruchomości na terenie Gminy Wąbrzeźno, o wadze blisko 180 ton. Jednocześnie informujemy o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone. O środki na usuwanie azbestu ze swojej nieruchomości w 2015 roku, można ubiegać się w okresie od listopada br. do 20 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, pokój 105.

W tym okresie należy składać wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu z obiektów, które są własnością osób fizycznych, kościołów, związków wyznaniowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i stowarzyszeń. W przypadku demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest oprócz wniosku należy złożyć także uwierzytelnioną kopię zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac oraz oświadczenie o wykonaniu pokrycia dachowego we własnym zakresie. Istnieje również możliwość odbioru zdemontowanych materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, przy czym warto dodać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami demontażu takich materiałów może dokonać jedynie odpowiednia firma, posiadająca odpowiedni sprzęt i kombinezony zabezpieczające przed szkodliwym działaniem eternitu. Podobnie jak w roku obecnym wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie prac planowane jest w okresie letnim. Więcej informacji pod numerem telefonu 56 687 75 23

Na podstawie art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 t.j.) i § 10 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31) właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których znajdują się wyroby zawierające azbest jest zobowiązany do przedłożenia informacji o wyrobach zawierających azbest odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Wzór informacji dostępny jest w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno w Wydziale Ochrony Środowiska. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć Informację do dnia 31 stycznia 2015 roku.  

Czytany 2436 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top