czwartek, 19 marzec 2020 00:00

Informacje dotyczące koronawirusa

Czym jest koronawirus SARS-CoV2 ? Jak zapobiegać zakażeniu? Jak postepować w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem? Wszystkie najważniejsze informacje dostępne w jednym miejscu na stronie Gminy Ryńsk pod adresem https://gminarynsk.pl/index.php/koronawirus/.

 

Starosta wąbrzeski uruchomił całodobową infolinię dla Mieszkańców powiatu wąbrzeskiego, pod którą udzielane będą informacje dotyczące koronawirusa.

Nowy numer gazetki „Gminne Wieści” (styczeń-luty 2020) jest już dostępny na naszej stronie internetowej. Można go przeczytać pod tym adresem albo przez wybór z menu pozycji „Gminne Wieści”.

wtorek, 17 marzec 2020 00:00

Planowane wyłączenia prądu - Wałycz

Energa-Operator informuje, że nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla mieszkanców Wałycza zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

czwartek, 27 luty 2020 00:00

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Gminna Ryńsk na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2018 poz. 431 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2021 – 2023 pn. „Kluby Seniora w Gminie Ryńsk” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do przygotowania i wspólnej realizacji projektu (PDF)

Karta zgłoszenia partnera (DOCX)

Ogłoszenie o wyborze partnera (PDF)

poniedziałek, 16 marzec 2020 00:00

E-usługi zamiast wizyty w urzędzie skarbowym

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie zadecydował o przedłużeniu czasowego ograniczenia dostępu do urzędu. Ograniczenia obowiązują do 10 kwietnia 2020 r.

Informacja o ograniczeniu funkcjonowania

Urzędu Gminy Ryńsk oraz podległych jednostek.

krus

 

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2020 r. poz. 321) zakłada coroczną wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego emerytom i rencistom.

 

 

krus

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

 

Strona 13 z 84

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top