Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ryńsk

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Projekt grantowy pn. ,,E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego".

 

Termin realizacji: 01.09.2018 – 31.07.2019

Umowa na powierzenie grantu nr KPL/U/33/2018

Cel projektu. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31.07.2019 r.

Cele szczegółowe projektu:

 • Zwiększenie pobytu na nowe technologie informacyjno-komunikacyjne oraz ich zastosowanie przyczyniające się do podnoszenia efektywności oraz jakości życia
 • Podniesienie umiejętności aktywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym Internetu
 • Zwiększenie świadomości korzyści płynących z korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu zawodowym oraz osobistym wśród uczestników

Opis projektu. Projekt pozwala na podniesienie kompetencji cyfrowych w obszarach tematycznych, które są odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę. Grafiki szkoleniowe zostaną dostosowane w taki sposób do mieszkańców, aby uwzględnić ich ograniczoną dyspozycyjność np. ze względu na kwestie zawodowe lub rodzinne. W obszarze merytorycznym szkolenia odpowiadają na potrzebę podniesienia i ujednolicenia bazowej wiedzy z zakresie kompetencji IT - ogólnej wiedzy i umiejętności związanych z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem komputera i Internetu do nawiązywania komunikacji i zdobywania informacji. Podnoszenie kompetencji IT mieszkańców regionu w pełni wpisuje się w politykę i kierunki realizacyjne wytyczone przez Unię Europejską dla budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego.

Podsumowując Projekt polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ryńsk poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 267 mieszkańców w modułach tematycznych: Rolnik w sieci, Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci.

Pierwsze szkolenia już w miesiącu lutym/marcu w Szkole Podstawowej w Myśliwcu. Poniżej przedstawiamy terminy i tematy szkoleń:

 • 05.02.2019 r. - 06.02.2019 r. - Rolnik w sieci
 • 07.02.2019 r. - 08.02.2019 r. - Rodzic w internecie
 • 12.02.2019 r. - 13.02.2019 r. - Mój biznes w sieci
 • 14.02.2019 r. - 15.02.2019 r. - Rolnik w sieci
 • 18.02.2019 r. - 19.02.2019 r. - Rolnik w sieci
 • 21.02.2019 r. - 22.02.2019 r. - Rodzic w internecie
 • 15.03.2019 r. - 16.03.2019 r. - Rolnik w sieci

Szkolenia w marcu w Szkole Podstawowej w Jarantowicach. Poniżej terminy i tematy szkoleń:

 • 19.03.2019 r. - 20.03.2019 r. - Mój biznes w sieci
 • 21.03.2019 r. - 22.03.2019 r. - Rodzic w internecie

Szkolenia w marcu/kwietniu w Szkole Podstawowej w Zieleniu. Poniżej terminy i tematy szkoleń:

 • 26.03.2019 r. - 27.03.2019 r. - Mój biznes w sieci
 • 28.03.2019 r. - 29.03.2019 r. - Rodzic w internecie
 • 01.04.2019 r. - 02.04.2019 r. - Rolnik w sieci

Szkolenia w kwietniu w Szkole Podstawowej w Ryńsku. Poniżej terminy i tematy szkoleń:

 • 09.04.2019 r. - 10.04.2019 r. - Rolnik w sieci
 • 11.04.2019 r. - 12.04.2019 r. - Rodzic w internecie
 • 25.04.2019 r. - 26.04.2019 r. - Mój biznes w sieci

Charakterystyka modułów szkoleniowych:

Zgłoszenia można dokonać:

 

Serdecznie zapraszamy

 

Miło nam poinformować, że Gmina Ryńsk otrzymała dofinansowanie w kwocie 149.500,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ryńsk” w projekcie grantowym pt. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lat 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top