2022

Rewitalizacja sołectwa Ryńsk – Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicyRewitalizacja sołectwa Ryńsk – „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy”

Projekt pn. Rewitalizacja sołectwa Ryńsk – „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy” jest współfinansowany w ramach Działania RPKP.07.01.00. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
Łączna wartość: ok. 1 200 000,00 zł
Łączne dofinansowanie: 671 130,28 zł

Wyposażenie świetlicy w CzystochlebiuWyposażenie świetlicy w Czystochlebiu

W dniu 18 listopada 2022 r. zakończono realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy w Czystochlebiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja na celu wspieranie lokalnego rozwoju na terenie gminy Ryńsk.
Łączna wartość: ok. 250.000,00 zł
Łączne dofinansowanie: 137.951,00 zł

Przebudowa drogi Przydwórz-BartoszewiceModernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przydworzu

Zakończono modernizację drogi gminnej nr 070282C Przydwórz-Bartoszewice. Wykonano od podstaw odcinek drogi o długości 0,998 km z dwuwarstwową nawierzchnią bitumiczną jezdni wraz z podbudową i obustronne pobocza umocnione kruszywem. Zamontowano oznakowanie pionowe drogi.

Tablica informacyjnaUrządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu

W dniu 18 lipca 2022 roku przedstawiciele Gminy Ryńsk podpisali umowę o dofinansowanie operacji polegającej na urządzeniu Centrum Rekreacji w Czystochlebiu. Centrum Rekreacji składa się z boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i piłkochwytów, placu zabaw wraz z ogrodzeniem panelowym oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, małej architektury i trawników.
Wartość projektu przekracza 500 tyś. złotych.
Wartość dofinansowania: 245 493 złotych.

Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicyPrzebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy

Projekt pn. „Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy” jest współfinansowany w ramach Działania RPKP.07.01.00. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
Łączna wartość: ok. 2 000 000,00 zł
Łączne dofinansowanie: 1 840 202,92 zł

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w SosnówceBudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sosnówce

15 lutego 2022 roku uroczystym wbiciem pierwszej łopaty rozpoczęliśmy budowę Stacji Uzdatniania Wody w Sosnówce. Wykonawcą robót jest Konsorcjum w składzie: Lider FISZER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Sikorskiego 60a, 87-300 Brodnica, Partner Fiszer Zdzisław Zakład Wielobranżowy Usługowo Produkcyjny „FISZER”, ul. Gen. Sikorskiego 60a, 87-300 Brodnica, z którym 1 października 2020 roku podpisaliśmy umowę.

Czytany 1372 razy
Więcej w tej kategorii: « 2021 2023 »

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top