WYKAZ

Wójt Gminy Wąbrzeźno podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.)

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Nr działki Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków

w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 20/11

0,20 RIVb-0,20

Użytkowanie

rolnicze

53,75 zł
2. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 20/11

0,10 RIVb-0,10 j.w. 26,88 zł
3. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 20/11

0,06

RIIIb-0,04

PsV-0,02

j.w. 20,43 zł
4. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 20/11

0,05

RIIIb-0,03

PsV-0,02

j.w. 16,13 zł
5. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 20/11

0,10 RIIIb-0,10 j.w. 43,00 zł
6. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 20/11

0,03 RIIIb-0,03 j.w. 12,90 zł
7. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 20/11

0,30

RIVb-0,01

PsV-0,29

j.w. 49,45 zł
8. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 31/10

0,12 RIIIb-0,12 j.w. 51,60 zł
9. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 31/10

0,07 RIIIb-0,07 j.w. 30,10 zł
10. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 31/10

0,05 RIIIb-0,05 j.w. 21,50 zł
11. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 31/10

0,07 RIIIb-0,07 j.w. 30,10 zł
12. Trzcianek TO1W/00024358/0 73/11 0,5716

RIIIb-0,3086

RIVa-0,2630

j.w. 217,52 zł

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno, w sołectwie Trzcianek oraz na stronach internetowych: www.wabrzezno.bip.net.pl i www.ugw.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106, tel. 56 6877527.

WYKAZ

Wójt Gminy Wąbrzeźno podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.)

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Nr działki Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków

w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Stanisławki TO1W/00024092/7 153/2 1,66

RIVa-0,50

RIVb-1,08

PsIV-0,04

N-0.04

Użytkowanie rolnicze
462,25 zł
2. Stanisławki TO1W/00024092/7 152 3,88

RIVa-2,12

RIVb-1,29

ŁV-0,02

PsIV-0,14

N-0,16

LzIVa-0,15

j.w. 1.071,24 zł
3. Stanisławki TO1W/00024092/7 115 0,74

RIVa-0,14

ŁV-0,06

ŁVI-0,31

W-0,02

N-0,21

j.w. 79,82 zł
4. Stanisławki TO1W/00024092/7 132 0,47

RIVa-0,15

RIVb-0,16

LzIVa-0,16

j.w.
91,38 zł
5. Stanisławki TO1W/00024092/7 97 0,98

RIVa-0,51

RIVb-0,36

ŁIV-0,10

W-0,01

j.w. 288,10 zł
6. Stanisławki TO1W/00024092/7

111

112

0,80

0,02

RIVa-0,80

RIVa-0,02

j.w. 264,45 zł
7. Stanisławki TO1W/00025868/5 151/2 0,25 RIVa-0,25 j.w. 80,63 zł
8. Stanisławki TO1W/00025189/1 Część dz. nr 68/1 1,0275

RIIIb-0,4994

RIVa-0,304

RIVb-0,1535

ŁV-0,0406

N-0,03

j.w. 360,58 zł
9. Stanisławki TO1W/00025189/1

Część

dz. nr 68/1

0,45

RIIIb-0,01

RIVa-0,01

RIVb-0,43

j.w. 123,09 zł
10. Stanisławki TO1W/00025138/9 Część dz. nr 69/2 0,83

RIVa-0,53

PsIII-0,25

PsIV-0,01

W/RIVa-0,04

j.w. 274,39 zł
11. Stanisławki TO1W/00025181/5 137 0,36

RIVa-0,22

N-0,14

j.w. 70,95 zł

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno, w sołectwie Stanisławki oraz na stronach internetowych: www.wabrzezno.bip.net.pl i www.ugw.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106, tel. 56 6877527.

WYKAZ

Wójt Gminy Wąbrzeźno podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.)

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Nr działki Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków

w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Ryńsk TO1W/00024687/5 41/5 0,16

RIVa-0,15

RV-0,01

Użytkowanie rolnicze 50,26 zł
2. Ryńsk TO1W/00024687/5 41/6 0,08

RIVa-0,07

RV-0,01

j.w. 24,46 zł
3. Ryńsk TO1W/00025162/6 143 0,57 RIIIb-0,57 j.w. 245,10 zł

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno, w sołectwie Ryńsk oraz na stronach internetowych: www.wabrzezno.bip.net.pl i www.ugw.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106, tel. 56 6877527.

WYKAZ

Wójt Gminy Wąbrzeźno podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.)

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Nr działki Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków

w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Orzechówko TO1W/00024094/1 225 0,14 ŁIV-0,14 Użytkowanie rolnicze 37,63 zł
2. Orzechówko TO1W/00009393/6 304/2 0,25 ŁV- 0,25 j.w. 40,31 zł
3. Orzechówko TO1W/00009393/6 Część dz. nr 64 0,19 RVI-0,19 j.w. 15,32 zł

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno, w sołectwie Orzechówko oraz na stronach internetowych: www.wabrzezno.bip.net.pl i www.ugw.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106, tel. 56 6877527.

Komunalny Zakład Budżetowy w Wąbrzeźnie

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Na najem lokalu użytkowego w okresie od 15.06.2016 r. do 31.08.2016 r. znajdującego się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu.

1.Lokal użytkowy (parter hoteliku przy plaży) o pow. 63,20 m2 na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego – stawka wywoławcza 45,00 zł (cenna netto) za 1 m2

wysokość wadium 1.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 r. o godz. 10 w budynku Urzędu Gminy Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21 sala 201.

Wadium należy wpłacać w Banku Spółdzielczym w Chełmnie O/Wąbrzeźno na konto Gminy Wąbrzeźno 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2016 r .

Za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy.

W przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada.

Do wysokości czynszu należy doliczyć podatek VAT.

Regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 21 pokój nr 5.

Informacji udziela się pod nr telefonu 56 687 75 41.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

                                  

                                                           Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego

                                                                       Krzysztof Pencierzyński

Na najem lokalu użytkowego w okresie od 15.06.2016 r. do 31.08.2016 r. znajdującego się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu.

1. Lokal użytkowy (parter hoteliku przy plaży) o pow. 63,20 m2 na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego – stawka wywoławcza 40,00 zł (cenna netto) za 1 m2

wysokość wadium 1.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. o godz. 10 w budynku Urzędu Gminy Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21 sala 201.
Wadium należy wpłacać w Banku Spółdzielczym w Chełmnie O/Wąbrzeźno na konto Gminy Wąbrzeźno 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 najpóźniej do dnia 11 maja 2016 r .
Za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy. W przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada.
Do wysokości czynszu należy doliczyć podatek VAT.
Regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 21 pokój nr 5.

Informacji udziela się pod nr telefonu 56 687 75 41.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego
Krzysztof Pencierzyński 

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top